Aktsiisilaos olev kange alkohol 243 pudelit
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Aktsiisilaos olev kange alkohol 243 pudelit

Hetkehind: 1 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81579
alghind oksjonil: 1 500 €
tagatisraha: 150 €
aega lõpuni: 1 p, 13 tundi, 31 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 03.04.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 15.04.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 15.04.2024 kl 15:00
oksjoni lõpp: 22.04.2024 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 15.04.2024 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis) (registrikood: 12778650) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Osaühing Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis), registrikood 12778650, kuuluva alkoholi järgmiselt:
- EAU DE VIE, 0,7l, 38% maksumärgistatud -121 pudelit (14 kasti , ühes kastis 4 pudelit, 13 kasis 9 pudelit (tootja Hiiumaa Beer)
- EAU DE VIE, 0,7l, 38% maksumärgistamata -122 pudelit (14 kasti , ühes kastis 5 pudelit, 13 kasis 9 pudelit (tootja Hiiumaa Beer)

Kaup asub EMTA aktsiisilaos.
Maksumärgistatud kaubalt on aktsiisimaksud tasutud ja selle saab ostja koheselt kätte.
Maksumärgitsamata kauba kättesaamiseks tuleb ostjal tooted maksumärgistada. Selleks peab ostjal olema pääsuõigus, või ta peab selle taotlema.
Seejärel tuleb teha maksumärkide süsteemis MAIS ?Maksumärkide tellimus".
MAISis andmete esitamiseks, peavad isikul olema vastavad õigused. Maksumärkide tellimuse saab MAIS süsteemis esitada ettevõte, kellel puudub maksuvõlg ja kellel on Majandustegevuse Registris märge alkoholi käitlemise kohta.
Peale tellimuse esitamist määratakse isikule tagatis ning peale tagatise tasumist väljastatakse maksumärgid.

Vara alghind on 1 500,00 (üks tuhat viissada) eurot.
Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 15.04.2024 kell 12.00.
Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 15.04.2024 kell 15.00.
Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 100 eurot.
Enampakkumised lõpevad 22.04.2024 kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis) arveldusarvele EE031010220252059226 SEB Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 12.00. Enapakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse .
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Omandi ülekandmisega kaasnevad võimalikud kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja omanikuna registrisse sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne omanikukande avalduse esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.


Alghind: 1 500 euro(t). sisaldab käibemaksu 22%

Omanik: Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis) (registrikood: 12778650)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81579 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Hiiumaa Pruulikoda OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE031010220252059226 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2024 12:00 oksjonil ID81579 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2024 kell 15:00 ja lõpeb 22.04.2024 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel 44 31313 või pinker@hot.ee.
Menetluse nr: 2-19-9859
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur ANDRUS ÕNNIK
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 2240092

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse