Elamumaa aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Setojaagu (2,42 ha)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamumaa aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Setojaagu (2,42 ha)

Hetkehind: 39 321,60 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81598
alghind oksjonil: 39 321,60 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 19 p, 14 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 03.04.2024 kl 15:30
registreerimise lõpp: 10.05.2024 kl 15:30
oksjoni algus: 10.05.2024 kl 16:30
oksjoni lõpp: 17.05.2024 kl 16:30
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.05.2024 kl 15:30
linn / vald: Jõelähtme vald Sambu küla
aadress: Setojaagu
katastritunnus: 24501:001:0498
reg. osa nr: 7378550

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnitusosakonna registriosa nr 7378550 alla kantud kinnisasi aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Setojaagu (katastritunnus nr 24501:001:0498, elamumaa 100%).\I jao kande nr 2 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 14320802. Tähtajatu teeservituut vastavalt 08.03.2017 lepingu punktile 4 ja lepingu lisaks nr 2 oleval plaanil tähistatud asukohal ja ulatuses. I jao kande nr 3 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 7378050. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 23.03.2017 lepingu punktidele 6.1. kuni 6.5. ja vastavalt 23.03.2017 lepingu lisaks nr 4 olevale plaanile. I jao kande nr 4 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 3752150. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele kuus üks (6.1) kuni kuus neli (6.4) ning lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile. I jao kande nr 5 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 3752150. Tähtajatu ja tasuta veevõtmisservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele seitse üks (7.1) kuni seitse viis (7.5) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. I jao kande nr 6 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 3752150. Tähtajatu ja tasuta veejuhtimisservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele kaheksa üks (8.1) kuni kaheksa neli (8.4) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. I jao kande nr 7 alla on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 7378450. Tähtajatu reaalservituut elektripaigaldise ehitamiseks, omamiseks, elektriliini remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, kasutamiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektripaigaldise talitluse tagamise eesmärgil vastavalt 01.10.2021 sõlmitud lepingu punktile 3.1 ja 3.2 ja lepingu lisaks olevale plaanile.


Omanikuna II jaos on sisse kantud Tiia Alt (isikukood 44012210263).


III jao kande nr 1 alla on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158 ja § 158.1 järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 23.02.2016 lepingu punktidele kolm (3) ja neli (4) ning lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 3752150, 7378050, 7378250, 7378350, 7378450. III jao kande nr 2 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Voldemar Keningi (isikukood 38606210249), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.


IV jaos kande nr 1 alla on sisse kantud kohtulik hüpoteek (kohtuasja number 2-22-14743) summas 50 000,00 eurot ühiselt Voldemar Keningi (isikukood 38606210249), Jaanika Keningi (isikukood 49402146016) kasuks.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja ja ühinenud nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 39 321,60 euro(t).

Omanik: Tiia Alt (isikukood 44012210263) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81598 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.05.2024 15:30 oksjonil ID81598 osalemise eest. Kinnisvara: Setojaagu, Jõelähtme vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.05.2024 kell 15:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 15:30 ja lõpeb 10.05.2024 kell 15:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.05.2024 kell 16:30 ja lõpeb 17.05.2024 kell 16:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 800 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/621
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2240374

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse