Ühiselt korterid Majaka 21-16, Tallinn ja Tulika 4a-10, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ühiselt korterid Majaka 21-16, Tallinn ja Tulika 4a-10, Tallinn

Hetkehind: 6 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35860
alghind oksjonil: 6 000 €
tagatisraha: 300 €
aega alguseni: 16 p, 2 tundi, 1 minutit
registreerimise algus: 30.11.2017 kl 14:10
registreerimise lõpp: 03.01.2018 kl 13:00
oksjoni algus: 03.01.2018 kl 13:00
oksjoni lõpp: 11.01.2018 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 03.01.2018 kl 13:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Majaka tn 21
katastritunnus: 78403:301:0014
reg. osa nr: 6502401

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ühiselt alljärgnevad kinnisasjad:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 6502401 kantud elamumaa 100% asukohaga Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 21, mille koosseisu kuulub 398/13241 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 16, mille üldpind on 39,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 16. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6500901 - 6504001 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 27.02.2002 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78403:301:0014.
ja
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 190350 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 4a, mille koosseisu kuulub 220/3252 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 10, mille üldpind on 22,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 10. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 189350 - 190550 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 15.01.2015 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78407:701:1520.

Kinnisasjale (Majaka tn 21-16) on seatud:
1) Keelumärge käsutamise keelamiseks Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019), kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349) kasuks. 4.08.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.08.2016.
2) Hüpoteek summas 10 000,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
3) Hüpoteek summas 24 000,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.06.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.07.2012.
4) Hüpoteek summas 20 184,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.04.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.05.2014.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub keelumärge kustutamisele, hüpoteegid jäävad püsima.

Kinnisasjale (Tulika 4a-10) on seatud:
1) Keelumärge käsutamise keelamiseks Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019), kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349) kasuks. 4.08.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.08.2016.
2) Hüpoteek summas 884 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnistule nr 1796101 sisse kantud 29.11.2006 ning kinnistule nr 67001 üle kantud.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub keelumärge kustutamisele, hüpoteegid jäävad püsima.

AS SEB teatas 30.11.2017.a., et 30.11.2017 seisuga oleks võlgniku Elen Pass, isikukood 48303170229 kinnistutele asukohaga Tulika 4a-10, Tallinn (reg.osa nr 190350) ja Majaka 21-16, Tallinn (reg.osa nr 6502401) AS SEB Pank kasuks seatud hüpoteegiga tagatud nõue lepingute ennetähtaegsel lõppemisel kokku 54273,22 eurot. Nimetatud summa ei sisalda võimalikku ennetähtaegse täitmise tasu, intressivahetasu ning muutub ajas (sh on võimalik nõude suurenemine seoses lepingute muutmisega või uue lepingu sõlmimisega).

Korteriühistuseaduse § 7 lg 31 kohaselt, kui korteriomand müüakse täitemenetluses ja korteriühistule tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete nõue on ostjale teatavaks tehtud, puudub korteriomandi omandajal tagasinõue eelmise omaniku vastu.
Korteriühistuseaduse § 51 sätestab, et korteriühistu olemasolul lähevad korteriomandi võõrandamisel või pärimisel korteriomandi võõrandajale või pärandajale kuuluvad korteriühistu liikme õigused ja kohustused üle korteriomandi omandajale korteriomandi ülemineku hetkest.

Korterite kommunaalide võlgnevus on täpsustamisel.

Võlgnik müüb kinnistuid ka ise:
https://www.city24.ee/et/kinnisvara/korterite-muuk/Tallinn-Lasnamae/7154642
https://www.city24.ee/et/kinnisvara/korterite-muuk/Tallinn-Lasnamae/4004010

Majaka 21 K/Ü võlg 30.11.2017.a. seisuga 2 358,99 eurot. Müügiga täidetakse osa võlast.Alghind: 6 000 euro(t). koos hüpoteegiga

Omanik: Elen Pass (isikukood 48303170229) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35860 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.01.2018 13:00 oksjonil ID35860 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Majaka tn 21, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.01.2018 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.11.2017 kell 14:10 ja lõpeb 03.01.2018 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.01.2018 kell 13:00 ja lõpeb 11.01.2018 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 27.12.2017.a. kell 14:00 (Majaka 21-16) ja 15:00 (Tulika 4a-10) ning 29.12.2017.a. kell 14:00 (Majaka 21-16) ja 15:00 (Tulika 4a-10) kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6394, e-post kaire.sepper@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kaire Sepper
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1226673

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.