Hoonestamata kinnistu Prangli saarel, Viimsi vald, Lääneotsa küla, Väike-Mölgi
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestamata kinnistu Prangli saarel, Viimsi vald, Lääneotsa küla, Väike-Mölgi

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36582
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 11 p, 4 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 12.01.2018 kl 17:00
registreerimise lõpp: 01.02.2018 kl 23:59
oksjoni algus: 02.02.2018 kl 11:00
oksjoni lõpp: 09.02.2018 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 01.02.2018 kl 23:59
linn / vald: Viimsi vald Lääneotsa küla
aadress: Väike-Mölgi
katastritunnus: 89001:002:0118
reg. osa nr: 8631202

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Peeter Narusk (sünd 23.03.1967) kuuluva kinnistu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8631202(katastritunnus 89001:002:0118) (maatulundusmaa 100%), 1406 m2 ja asukohaga Harju maakond, Viimsi vald, Lääneotsa küla, Väike-Mölgi.
Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 09.10.2003 lepingu punktile 4 ning ühekordse tasu maksmise kohustusega summas 8108.11 krooni.
Kanne nr 2 - Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks.
Kanne nr 3 - Märkus püsiasustusega väikesaarte seaduse § 14¹ lõikes 1 sätestatud ostueesõiguse kohta Viimsi vald kasuks.
Kanne nr 4 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamisega kohtutäitur Marek Laanemets, Varalaen OÜ kasuks.
Kinnistusregistri neljandas jaos:
Kanne nr 1 - Hüpoteek summas 200 000,00 krooni Viktor Kikerist kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asusub IV jao kandest nr 2 järjekohas tagapool.
Kanne nr 2 - Hüpoteek summas 17 000,00 eurot aktsiaselts UUEMÕISA INVEST kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ja peale edukat enampakkumist kustutatakse keelumärge ning hüpoteegikanded.Alghind: 15 000 euro(t). Hoonestamata kinnistu Prangli saarel, Viimsi vald, Lääneotsa küla, Väike-Mölgi

Omanik: Peeter Narusk (isikukood 36703230258) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36582 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.02.2018 23:59 oksjonil ID36582 osalemise eest. Kinnisvara: Väike-Mölgi, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.02.2018 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2018 kell 17:00 ja lõpeb 01.02.2018 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.02.2018 kell 11:00 ja lõpeb 09.02.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 või e-mail: marek.laanemets@taitur.net
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129155
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Teadaande number 1244564

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.