maatulundusmaa 11,26ha : Värska vald, Kolodovitsa küla, Kuldjärvesoo
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

maatulundusmaa 11,26ha : Värska vald, Kolodovitsa küla, Kuldjärvesoo

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37873
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 18 p, 14 tundi, 41 minutit
registreerimise algus: 13.03.2018 kl 16:00
registreerimise lõpp: 05.04.2018 kl 10:00
oksjoni algus: 05.04.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.04.2018 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.04.2018 kl 12:00
linn / vald: Setomaa vald Kolodavitsa küla;Värska
aadress: Kuldjärvesoo
katastritunnus: 93401:007:0122
reg. osa nr: 1932538

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.03.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tiit Mõttus-le (sünd. 12.02.1960.a.) kuuluv kinnistu (maatulundusmaa 11,26 ha) asukohaga Võru maakond, Setomaa vald, Kolodavitsa küla, Kuldjärvesoo, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1932538.
Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 93401:007:0122, maatulundusmaa, Võru maakond, Setomaa vald, Kolodavitsa küla, Kuldjärvesoo, pindala 11,26 ha. Kinnistu registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Tiit Mõttus (isikukood 36002126528). Kinnistu registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OÜ KODULIISING (registrikood 10892531) kasuks. Kinnistu registriosa IV jaos sisse kantud hüpoteek summas 130 000,00 krooni PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 10695368, Põlva linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale õnnestunud enampakkumist kinnistu registriosa III jaos sisse kantud keelumärge ning IV jaos sisse kantud hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Tiit Mõttus (isikukood 36002126528) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37873 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.04.2018 12:00 oksjonil ID37873 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldjärvesoo, Setomaa vald, Võru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.04.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2018 kell 16:00 ja lõpeb 05.04.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.04.2018 kell 14:00 ja lõpeb 12.04.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kaili Hiieste
Telefon: 7995794
E-post: Kaili.Hiieste@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1265964

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.