1-toaline korter asukohaga Metsa 4-35, Aseri
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter asukohaga Metsa 4-35, Aseri

Hetkehind: 1 125 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37893
alghind oksjonil: 1 125 €
tagatisraha: 112 €
aega alguseni: 16 p, 14 tundi, 38 minutit
registreerimise algus: 13.03.2018 kl 17:00
registreerimise lõpp: 03.04.2018 kl 12:00
oksjoni algus: 03.04.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 10.04.2018 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 03.04.2018 kl 12:00
linn / vald: Viru-Nigula vald Aseri vald;Aseri alevik
aadress: Metsa tn 4
katastritunnus: 15401:004:0034
reg. osa nr: 3104708

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.03.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Margit Lehtlaan-le kuuluv korteriomand, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3104708 (katastritunnus 15401:004:0034) Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Aseri vald, Aseri alevik, Metsa tn 4. Pindala 7213 m2. 336/38352 mõttelist osa kinnistustja reaalosa eluruum nr. 35, mille üldpind on 33,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 35. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3101308, 3101408, [...], 3108608, 3108708 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 31.01.2002 asjaõiguslepinguga.1-toaline korter, 5. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:III jagu, kanne nr 1 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks InvestÕigus Osaühing (registrikood 12576627), kohtutäitur Mati Kadak (isikukood 35707260213) kasuks. 27.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.07.2017;III jagu, kanne nr 2 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Harper Finants OÜ (registrikood 12903434) kasuks. 11.08.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.08.2017;IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 26 000,00 eurot Harper Finants OÜ (registrikood 12903434) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 16750601. 24.04.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.04.2017. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 1 125 euro(t). Korteril võlg korteriühistu ees 56.77 eurot.

Omanik: Margit Lehtlaan (isikukood 47411232218) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37893 ning tasuda tagatisraha 112 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.04.2018 12:00 oksjonil ID37893 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa tn 4, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.04.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2018 kell 17:00 ja lõpeb 03.04.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.04.2018 kell 14:00 ja lõpeb 10.04.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt: Imre Hardõkainen, telefon 3327676, gsm 5113949, e-post imre.hardokainen@pindi.ee
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1266565

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.