Müüa 34,50 m2 korter Kohtla-Järvel, Kalevi 30-13
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa 34,50 m2 korter Kohtla-Järvel, Kalevi 30-13

Hetkehind: 675 €

OKSJONI ANDMED      ID: 42312
alghind oksjonil: 675 €
tagatisraha: 0 €
aega alguseni: 3 p, 5 tundi, 15 minutit
registreerimise algus: 31.10.2018 kl 16:30
registreerimise lõpp: 20.11.2018 kl 13:00
oksjoni algus: 21.11.2018 kl 13:00
oksjoni lõpp: 28.11.2018 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Kalevi tn 30 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Kalevi tn 30
katastritunnus: 32211:003:0037
reg. osa nr: 1265907

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.10.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Angelika Lang (isikukood 47610012237) omandis oleva elamumaa 100 %, mis kuulub Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1265907, asukohaga Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Kalevi 30, mille juurde kuulub 345/21668 mõttelist osa kinnistust pindalaga 1937 ja reaalosa eluruum nr. 13, mille üldpind on 34,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 13. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1264707 - 1269807 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 26.02.2003 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 32211:003:0037.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Tarmo Tina (isikukood 36901162230) kasuks. 7.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.05.2018.
Korter üldpinnaga 34,50 m2.
Vara hind kordusenampakkumisel 675.00 (kuussada seitsekümmend viis) eurot.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks


Alghind: 675 euro(t).

Omanik: Angelika Lang (isikukood 47610012237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42312 .

Enampakkumisele registreerimine algab 31.10.2018 kell 16:30 ja lõpeb 20.11.2018 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.11.2018 kell 13:00 ja lõpeb 28.11.2018 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 60 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1378437

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.