Väärtpaberid - ALLANTE TRANSPORT lihtaktsiad
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Väärtpaberid - ALLANTE TRANSPORT lihtaktsiad

Hetkehind: 3 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 45892
alghind oksjonil: 3 000 €
tagatisraha: 0 €
aega alguseni: 5 p, 1 tundi, 8 minutit
registreerimise algus: 10.05.2019 kl 16:05
registreerimise lõpp: 28.05.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 28.05.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 05.06.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.05.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgniku LAMPE ANTS (35908070270) nimel Nasdaq CSD SE-s registreeritud alljärgnevad väärtpaberid:
Väärtpaberikonto nr: 99100314607
Väärtpaberikonto omanik: ANTS LAMPE
Isiku-/registrikood: 35908070270
Väärtpaber: ALLANTE TRANSPORT lihtaktsia
ISIN kood: EE3100070087.
Kogus: 412.
Aktsia nimiväärtus 63.90 eurot (02.04.2019 seisuga).
Aktsiaselts ALLANTE TRANSPORT (10392946) kuulub kinnistu Teigari tee 19, Tammneeme küla, Viimsi vald, reg.osa nr 8364002. Maksuvõlg on äriühingul 1 958,14 eurot 02.04.2019 seisuga. Äriühingul on liisingvara.

Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 25.08.2010. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.


Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: LAMPE ANTS (isikukood 35908070270) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=45892 .

Enampakkumisele registreerimine algab 10.05.2019 kell 16:05 ja lõpeb 28.05.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.05.2019 kell 11:00 ja lõpeb 05.06.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2015/1859
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1465609

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.