2-TOALINE KORTER
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-TOALINE KORTER

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46177
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 200 €
aega lõpuni: 6 p, 3 tundi, 12 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 23.05.2019 kl 10:00
registreerimise lõpp: 17.06.2019 kl 23:59
oksjoni algus: 18.06.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 26.06.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 17.06.2019 kl 23:59
linn / vald: Viru-Nigula vald Kunda linn
aadress: Eha tn 3
katastritunnus: 34501:005:0002
reg. osa nr: 3130131

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 23.05.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3130131.
Katastritunnus 34501:005:0002.
Sihtotstarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Lääne-Virumaa, Kunda linn, Eha tn 3. Pindala 2181 m2.382/13054 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 24, mille üldpind on 38,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 24. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3127831, 3127931, 3128031, 3128131, 3128231, 3128331, 3128431, 3128531, 3128631, 3128731, 3128831, 3128931, 3129031, 3129131, 3129231, 3129331, 3129431, 3129531, 3129631, 3129731, 3129831, 3129931, 3130031, 3130231, 3130331, 3130431, 3130531, 3130631, 3130731, 3130831, 3130931 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.12.2002 asjaõiguslepinguga.
2-toaline korter asukohaga Eha 3-24, Kunda, Lääne-Virumaa, üldpind 38,2 m2, II korrus.


Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: MTÜ Virbius (registrikood: 80259048) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46177 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.06.2019 23:59 oksjonil ID46177 osalemise eest. Kinnisvara: Eha tn 3, Viru-Nigula vald, / Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.06.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2019 kell 10:00 ja lõpeb 17.06.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 26.06.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks OÜ MP Credit kasuks. 22.04.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.04.2015.
Hüpoteek summas 5 000,00 eurot Osaühing MP Credit (registrikood 11522799) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.04.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2012. Kohtunikuabi Ilona Kirm
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Menetluse nr: 158/2015/771
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1472462

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.