Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Lõuna tn 16
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Lõuna tn 16

Hetkehind: 62 608 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46704
alghind oksjonil: 62 608 €
tagatisraha: 6 261 €
aega alguseni: 15 p, 21 tundi, 2 minutit
registreerimise algus: 13.06.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 11.07.2019 kl 14:00
oksjoni algus: 12.07.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 19.07.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 11.07.2019 kl 17:00
linn / vald: Kohila vald Kohila alev
aadress: Lõuna tn 16
katastritunnus: 31801:017:0070
reg. osa nr: 665337

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
HELI VAHTER'le kuuluva kinnisasja asukohaga Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Lõuna tn 16, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 665337, katastritunnusega 31801:017:0070. Kinnistu kogu suurus on 1209 m2. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul hoone, mille ehitisealune pind on 96m2 (esmane kasutuse aasta 1963a).

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Õnne Pajur, Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018. Kohtunikuabi Edith Oja

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 1 300 000,00 krooni Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale edukat enampakkumist hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.


Alghind: 62 608 euro(t).

Omanik: HELI VAHTER (isikukood 44906070237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46704 ning tasuda tagatisraha 6 261 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.07.2019 17:00 oksjonil ID46704 osalemise eest. Kinnisvara: Lõuna tn 16, Kohila vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.07.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 11.07.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 19.07.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2018/933
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1483006

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.