Viljandi linn, Kalevi tn. 30 , korter 2B
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Viljandi linn, Kalevi tn. 30 , korter 2B

Hetkehind: 9 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46711
alghind oksjonil: 9 000 €
tagatisraha: 900 €
aega alguseni: 13 p, 18 tundi, 48 minutit
registreerimise algus: 14.06.2019 kl 12:30
registreerimise lõpp: 10.07.2019 kl 12:30
oksjoni algus: 10.07.2019 kl 12:30
oksjoni lõpp: 18.07.2019 kl 12:30
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 10.07.2019 kl 12:30
linn / vald: Viljandi linn
aadress: Kalevi tn 30
katastritunnus: 89717:002:0014
reg. osa nr: 2729539

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
ühisomanikele Aim Uno 36812236013, Aim Raul 36605236018 ja Ragnar Avioja 38202076011 kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 2729539 kantud kinnistu katastriüksusel 89717:002:0014, aadressil Viljandi linn, Kalevi tn. 30 , korter 2B 23,50 m2

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 2729539

Katastritunnus 89717:002:0014
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi linn, Kalevi tn 30.
Pindala 995.00 m2
Omanik Ühisomanikud Ragnar Avioja (isikukood 38202076011), Uno Aim (isikukood 36812236013), Raul Aim (isikukood 36605236018)

Korter asub I korrusel, korteris on ahi ja pliit, olemas vesi ja kanalisatsioon, WC on ühiskasutuses, puukuur, trepikoda on lukus.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused , v.a. hüpoteegid, ja märked, käsutusõiguse kitsendused
Kande number 1
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 1.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.02.2019. Kohtunikuabi Kariina Orr

Hüpoteegid
Kande number 1
Hüpoteek summas 800 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kande number 2
Hüpoteek summas 50 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.04.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.04.2009.Kohtunikuabi Hele Olli
Enampakkumine viiakse läbi AS SEB Pank pandiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanded ning keelumärked kustutakse.


Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: Ragnar Avioja (isikukood 38202076011); Raul Aim (isikukood 36605236018); Uno Aim (isikukood 36812236013) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46711 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.07.2019 12:30 oksjonil ID46711 osalemise eest. Kinnisvara: Kalevi tn 30, Viljandi linn, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.07.2019 kell 12:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.06.2019 kell 12:30 ja lõpeb 10.07.2019 kell 12:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.07.2019 kell 12:30 ja lõpeb 18.07.2019 kell 12:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2019/102
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1483174

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.