Kinnistud Keilas, Tehase tn, Tehase tn 3 ja Tehase tn 4
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnistud Keilas, Tehase tn, Tehase tn 3 ja Tehase tn 4

Hetkehind: 23 697 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47282
alghind oksjonil: 23 697 €
tagatisraha: 2 369 €
aega alguseni: 12 p, 22 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 11.07.2019 kl 15:00
registreerimise lõpp: 30.07.2019 kl 15:00
oksjoni algus: 30.07.2019 kl 16:00
oksjoni lõpp: 06.08.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 30.07.2019 kl 15:00
linn / vald: Keila linn
aadress: Tehase tänav
katastritunnus: 29601:011:0083
reg. osa nr: 13347802

linn / vald: Keila linn
aadress: Tehase tn 3
katastritunnus: 29601:011:0078
reg. osa nr: 13347402

linn / vald: Keila linn
aadress: Tehase tn 4
katastritunnus: 29601:011:0081
reg. osa nr: 13347602

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS Keila Veskid (registrikood: 10464605)  pankrotihaldur Urmas Ustav avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara: AS-le Keila Veskid (10464605, pankrotis) kuuluvad kinnistud: 1. Kinnistu registriosa nr 13347802 (Katastritunnus 29601:011:0083). Kinnistu asukoht: Transpordimaa 100%, asukohaga Harju maakond, Keila linn, Tehase tn, pindalaga 4870,0 m2. III jaos Koormatised ja kitsendused - kande nr 1 all on sisse kantud Reaalservituut kinnistu nr 13347302 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu teeservituut vastavalt 10.11.2009 lepingu punktile 13. 10.11.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.12.2009 kande nr 2 all on sisse kantud Reaalservituut kinnistu nr 13347502 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu teeservituut vastavalt 13.03.2008.a. lepingu punktile 3. Kaaskoormatud kinnistu nr 13347702. 2.02.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 20.02.2010; kande nr 3 all on sisse kantud Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Keila Vesi (registrikood 10221854) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 16.02.2011.a sõlmitud lepingu punktidele 3. ja 6. ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Sisse kantud 17.03.2011. 12.03.2014 asjaõiguslepingu alusel muudetud 10.04.2014. IV jaos kande nr 4 all on sisse kantud hüpoteek summas 700 000,00 eurot Vintage Invest OÜ (registrikood 12418377) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12454902; 12455102; 13347402; 13347602; 13347702; 14694301 kande nr 5 all on sisse kantud Hüpoteek summas 2 900 000,00 eurot SPD Investment OÜ (registrikood 12895456) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 465901; 1774701; 3493501; 9195102; 9195202; 12454902; 12455102; 13347402; 13347602; 13347702; 14694301; 23048501. Tegemist on transpordimaaga, mis on juurdepääsuteeks Veski tn ja Tehase tn piirnevatele kinnistutele. 2. Kinnistu registriosa nr 13347402 (Katastritunnus 29601:011:0078). Kinnistu asukoht: Tootmismaa 100%, asukohaga Harju maakond, Keila linn, Tehase tn 3, pindalaga 2027 m2. IV jaos kande nr 4 all on sisse kantud Hüpoteek summas 700 000,00 eurot Vintage Invest OÜ (registrikood 12418377) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12454902; 12455102; 13347602; 13347702; 13347802; 14694301; kande nr 5 all on sisse kantud Hüpoteek summas 2 900 000,00 eurot SPD Investment OÜ (registrikood 12895456) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 465901; 1774701; 3493501; 9195102; 9195202; 12454902; 12455102; 13347602; 13347702; 13347802; 14694301; 23048501. Kinnistu on hoonestamata. 3. Kinnistu registriosa nr 13347602 (katastritunnus 29601:011:0081). Kinnistu asukoht: Tootmismaa 100%, Harju maakond, Keila linn, Tehase tn 4, pindalaga 1631 m2. IV jaos kande nr 4 all on sisse kantud Hüpoteek summas 700 000,00 eurot Vintage Invest OÜ (registrikood 12418377) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12454902; 12455102; 13347402; 13347702; 13347802; 14694301; kande nr 5 all on sisse kantud Hüpoteek summas 2 900 000,00 eurot SPD Investment OÜ (registrikood 12895456) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 465901; 1774701; 3493501; 9195102; 9195202; 12454902; 12455102; 13347402; 13347702; 13347802; 14694301; 23048501. Kinnistul asub Ehitisregistri andmetel remonditöökoda (ehitusaasta 1986; ehitusalune pind 67 m²). 3. Kinnistu registriosa nr 13347602 (katastritunnus 29601:011:0081). Kinnistu asukoht: Tootmismaa 100%, Harju maakond, Keila linn, Tehase tn 4, pindalaga 1631 m2. IV jaos kande nr 4 all on sisse kantud Hüpoteek summas 700 000,00 eurot Vintage Invest OÜ (registrikood 12418377) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12454902; 12455102; 13347402; 13347702; 13347802; 14694301; kande nr 5 all on sisse kantud Hüpoteek summas 2 900 000,00 eurot SPD Investment OÜ (registrikood 12895456) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 465901; 1774701; 3493501; 9195102; 9195202; 12454902; 12455102; 13347402; 13347702; 13347802; 14694301; 23048501. Kinnistul asub Ehitisregistri andmetel remonditöökoda (ehitusaasta 1986; ehitusalune pind 67 m²).Alghind: 23 697 euro(t). alghinnale ei lisandu käibemaksu

Omanik: AS Keila Veskid (registrikood: 10464605) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47282 ning tasuda tagatisraha 2 369 eurot Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arveldusarvele nr EE282200221023944870 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2019 15:00 oksjonil ID47282 osalemise eest. Kinnisvara: Tehase tänav, Keila linn, Harju maakond; Kinnisvara: Tehase tn 3, “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.07.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.07.2019 kell 15:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.07.2019 kell 16:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Pankrotihaldur Urmas Ustav
Tel: 6400 250
E-post: urmas.ustav@lextal.ee
pankrotimenetlused@lextal.ee
Menetluse nr: 2-18-19034
pankrotihaldur Urmas Ustav
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
Telefon: 6400250
E-post: urmas.ustav@lextal.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Marge Saarela
Telefon: 6400250
E-post: marge.saarela@lextal.ee
Teadaande number 1495644

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.