Kaubamärk HEYDAY, tootmistehnika, seadmed, kontorimööbel
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kaubamärk HEYDAY, tootmistehnika, seadmed, kontorimööbel

Hetkehind: 490 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47288
alghind oksjonil: 490 000 €
tagatisraha: 24 500 €
aega alguseni: 13 p, 20 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 11.07.2019 kl 15:35
registreerimise lõpp: 31.07.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 31.07.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 08.08.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 31.07.2019 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ Heyday Organic (registrikood: 12790792) pankrotihaldur Oliver Ennok avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Müüdava tervikvara alla kuulub kogu võlgniku põhivara, sh puu- ja köögiviljamahlade tootmiseks vajalik tehnika, kontorimööbel ja -tehnika ning kaubamärk. Tootmisseadmed võimaldavad toota 100% looduslikke, külmpressitud ja ilma kuumtöötlemata mahlasid.

Müüdava vara lühikokkuvõte:

1. Kaubamärk HEYDAY, kaubamärgi nr 014400295, reg. kuupäev 03.11.2015. a, aegumiskuupäev 22.07.2025. a.
2. Tootmistehnika, mh järgmised seadmed:

Vaculiq 1000
AMS Ferrary pudelite täitmise tootmisliin (filling line)
Hiperbaric 55 seminew kõrgsurveseade
Erinevad laboriseadmed


3. Kontorimööbel ja -tehnika.
4. Kontori köögimööbel ja garderoobi mööbel.
5. Tootmisruumide tehnika.


Täpse põhivarade nimekirja ja muude täiendavate andmetega saab tutvuda võttes ühendust kas e-posti teel info@cavere.ee või helistades telefonil 6 844 400.

Varad asuvad Tallinnas Pirni tn 12 AS-ile Eesti Talleks kuuluvates ruumides, mis on mahlatootmise otstarbeks 2015.a. spetsiaalselt välja ehitatud ja sisustatud ning vastavad õigusaktides ettenähtud nõuetele. Senine üürileandja on kinnitanud valmisolekut huvi korral seadmete ostjaga sõlmida üürileping. Pankrotihaldur ei võta üürisuhte jätkumise võimaluste osas endale seoses käesoleva vara müügiga mingeid kohustusi.


Alghind: 490 000 euro(t). Lisandub käibemaks (hind koos käibemaksuga on 588 000 eurot)

Omanik: OÜ Heyday Organic (registrikood: 12790792)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47288 ning tasuda tagatisraha 24 500 eurot OÜ Heyday Organic (pankrotis) arveldusarvele nr EE772200221061298106 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2019 12:00 oksjonil ID47288 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.07.2019 kell 15:35 ja lõpeb 31.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
pankrotihaldur Oliver Ennok
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: Oliver@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Oliver Ennok
Telefon: 6844400
E-post: Oliver@cavere.ee
Teadaande number 1495669

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.