Metallitöötlemisettevõtte vallasvara müük tervikvarana
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Metallitöötlemisettevõtte vallasvara müük tervikvarana

Hetkehind: 13 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47289
alghind oksjonil: 13 000 €
tagatisraha: 1 300 €
aega alguseni: 12 p, 17 tundi, 24 minutit
registreerimise algus: 12.07.2019 kl 11:00
registreerimise lõpp: 29.07.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 30.07.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 12.08.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.07.2019 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ EPT Metall (pankrotis) (registrikood: 14116077) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Tervikvarana (vara) võlgniku omandis oleva kasutatud metallitöötlemise vallasvara (Freespink Leadwell FMC-OP, kompressor Ingersol Rand 5,5 KW, kahvelkäru 1150*520, Elektritõstuk - 1t, tööriistad, materjalide jäägid, freesid) vastavalt nimekirjale.Vara on kasutatud ja haldur ei vastuta vara seisukorra eest ning välistab täielikult enda vastutuse müüdava vara võimalike puuduste (s.h. varjatud puuduste) osas. Vara müüakse seisukorras nagu see on (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud. Vara antakse enampakkumise võitjale üle Ida-Virumaal, Kiviõlis ja Toilas ning enampakkumise võitja korraldab omal kulul vara vastuvõtmise ja äraveo. Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega OÜ EPT Metall (pankrotis) vastu.

Alghind: 13 000 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks

Omanik: OÜ EPT Metall (pankrotis) (registrikood: 14116077)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47289 ning tasuda tagatisraha 1 300 eurot OÜ EPT Metall (pankrotis) arveldusarvele nr EE941700017004051527 (Luminor Bank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.07.2019 11:00 oksjonil ID47289 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.07.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 29.07.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 12.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub vara asukohas Kiviõlis/Toilas (täpsem info haldurilt).
Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Tutvuda soovijatel kooskõlastada aeg eelnevalt halduriga e-posti aadressil: hillar.villers@jewelex.ee
Menetluse nr: 2-19-2593
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1495727

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.