4-TOALINE KESKKÜTTEGA KORTER
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

4-TOALINE KESKKÜTTEGA KORTER

Hetkehind: 8 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47458
alghind oksjonil: 8 000 €
tagatisraha: 800 €
aega lõpuni: 3 p, 18 tundi, 12 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 19.07.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 12.08.2019 kl 23:59
oksjoni algus: 13.08.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 21.08.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 12.08.2019 kl 23:59
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Outokumpu tn 17
katastritunnus: 32213:002:0019
reg. osa nr: 1162807

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1162807.
Katastritunnus 32213:002:0019.
Sihtotstarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Outokumpu tn 17.
Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.
Pindala 6392,0 m2.
677/46590 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 70, mille üldpind on 67,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 70. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1155907, 1156007, 1156107, 1156207, 1156307, 1156407, 1156507, 1156607, 1156707, 1156807, 1156907, 1157007, 1157107, 1157207, 1157307, 1157407, 1157507, 1157607, 1157707, 1157807, 1157907, 1158007, 1158107, 1158207, 1158307, 1158407, 1158507, 1158607, 1158707, 1158807, 1158907, 1159007, 1159107, 1159207, 1159307, 1159407, 1159507, 1159607, 1159707, 1159807, 1159907, 1160007, 1160107, 1160207, 1160307, 1160407, 1160507, 1160607, 1160707, 1160807, 1160907, 1161007, 1161107, 1161207, 1161307, 1161407, 1161507, 1161607, 1161707, 1161807, 1161907, 1162007, 1162107, 1162207, 1162307, 1162407, 1162507, 1162607, 1162707, 1162907, 1163007, 1163107, 1163207, 1163307, 1163407, 1163507, 1163607, 1163707, 1163807. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 29.04.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
4-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 67,7 m2, V korrus.


Alghind: 8 000 euro(t).

Omanik: Igor Smirnov (isikukood 36411182233); Margit Siim (isikukood 47207142228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47458 ning tasuda tagatisraha 800 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.08.2019 23:59 oksjonil ID47458 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Outokumpu tn 17, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maako“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.08.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.07.2019 kell 16:00 ja lõpeb 12.08.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 21.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Maakler Imre Hardõkainen, e-post imre.hardokainen@pindi.ee, mob +372 511 3949
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 19.11.2018 kohtutäituri avalduse, 28.09.2006 täitedokumendi alusel sisse kantud 26.11.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.
Hüpoteek summas 256 500,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 28.09.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 17.10.2006.Kohtunikuabi Tiina Kullamä.
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2018/1480
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1498930

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.