Müüa 21.70 m2 korter Maardus Haigla tn 5-4
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa 21.70 m2 korter Maardus Haigla tn 5-4

Hetkehind: 18 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47947
alghind oksjonil: 18 000 €
tagatisraha: 1 800 €
aega alguseni: 17 p, 17 tundi, 55 minutit
registreerimise algus: 13.08.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 03.09.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 04.09.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 11.09.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 03.09.2019 kl 10:00
linn / vald: Maardu linn
aadress: Haigla tn 5
katastritunnus: 44603:003:0122
reg. osa nr: 6747202

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.08.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Irena Vugt (isikukood 44801100352) omandis oleva elamumaa 100 %, mis kuulub Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6747202, asukohaga Harjumaa, Maardu, Haigla tn 5, mille juurde kuulub 217/10372 mõttelist osa kinnistust pindalaga 1397 m2 ja reaalosa eluruum nr. 4, mille üldpind on 21,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6746902 - 6750802 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 5.03.2002 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 44603:003:0122.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Betaleks Invest OÜ (registrikood 11209526), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 15.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.06.2019.
2. Hüpoteek summas 25 000,00 eurot Betaleks Invest OÜ (registrikood 11209526) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.07.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.08.2017.
Korter üldpinnaga 21,70 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.
Vara hind enampakkumisel 18 000.00 (kaheksateist tuhat) eurot.


Alghind: 18 000 euro(t). Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Omanik: Irena Vugt (isikukood 44801100352) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47947 ning tasuda tagatisraha 1 800 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.09.2019 10:00 oksjonil ID47947 osalemise eest. Kinnisvara: Haigla tn 5, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.09.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.08.2019 kell 16:00 ja lõpeb 03.09.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.09.2019 kell 10:00 ja lõpeb 11.09.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/860
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1507975

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.