3-toaline korteriomand Kooli 4-2, Tootsis, Pärnu maakonnas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korteriomand Kooli 4-2, Tootsis, Pärnu maakonnas

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48485
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 200 €
aega alguseni: 14 p, 4 tundi, 42 minutit
registreerimise algus: 11.09.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 02.10.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 02.10.2019 kl 15:00
oksjoni lõpp: 09.10.2019 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.10.2019 kl 12:00
linn / vald: Põhja-Pärnumaa vald Põhja-Pärnu maakond vald;Tootsi alev
aadress: Kooli tn 4
katastritunnus: 80501:001:0082
reg. osa nr: 3855006

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.09.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Vello Paimla (isikukood 34712150294) Pärandvara hooldaja  pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Korteriomand, asukohaga Kooli 4-2, Tootsi alevis, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu maakonnas. Registriosa nr. 3855006. 1952 aastal valminud, 10-ne korteriga telliskivist elamu esimesel korrusel asuv 3-toaline 61,10m2 suurune korter, keskküte, tsentraalvesi. Korter on kohandatud ratastooliga liikumiseks (siseuksed kas puuduvad või ukseavad on laiendatud). Korter on halvas seisukorras ja vajab remonti.Kinnistu on koormatud I järjekoha hüpoteegiga summas 2 300 € BioDesign OÜ (10881645) kasuks. Enampakkumisel müügil hüpoteek kustutatakse. Pankrotimenetluses müügil kommunaalkulude võlad ostjale üle ei lähe.Omanik: Vello Paimla (isikukood 34712150294, surnud 24.03.2017)Alghind: 2000,00 eurot. Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 02.10.2019 kell 12.00.Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 02.10.2019 kell 15.00.Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 50 eurot.Enampakkumised lõpevad 09.10.2019 kell 15.00.Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Vello Paimla arveldusarvele EE811010010816102017 SEB Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.10.2019 kell 12.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.Omandi ülekandmise kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne vastava avalduse esitamist. Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.

Alghind: 2 000 euro(t). Ei sisalda, ega lisandu käibemaksu

Omanik: Vello Paimla (isikukood 34712150294) ; surnud 24.03.2017

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48485 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Vello Paimla arveldusarvele nr EE811010010816102017 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.10.2019 12:00 oksjonil ID48485 osalemise eest. Kinnisvara: Kooli tn 4, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.09.2019 kell 16:00 ja lõpeb 02.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 09.10.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub eelnevalt kokku leppides kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-17-16046
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1518730

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.