Müüa äripind Tartus, Jaama tn 76
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa äripind Tartus, Jaama tn 76

Hetkehind: 77 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49151
alghind oksjonil: 77 000 €
tagatisraha: 7 700 €
aega alguseni: 13 p, 17 tundi, 10 minutit
registreerimise algus: 10.10.2019 kl 09:00
registreerimise lõpp: 30.10.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 30.10.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 06.11.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 30.10.2019 kl 11:00
linn / vald: Tartu linn
aadress: Tartu linn, Jaama tn 76
katastritunnus: 79515:011:0005
reg. osa nr: 4947103

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4947103 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Jaama tn 76-1, Tartu linn, Tartumaa (katastritunnus 79515:011:0005).

Kahekorruselise hoone teisel korrusel asuv korteriomand (mitteeluruum) üldpinnaga 61.50 m². Ruumilahenduselt koosneb korteriomand ühest suuremast ruumist koos kööginurgaga, väiksemast vaheseintega eraldatud ruumist ning sanruumist (WC). Aknad avanevad Jaama tänava suunas.

Ehitisealuse maa sihtotstarve on 100% ärimaa. Olemas tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus, kaugküte.

Äripinda koormab üürileping tähtajaga kuni 31.12.2023. Üüri suurus on 275 eurot + käibemaks.

Kinnistu registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu ja üleantav kasutusõigus elektrimaakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks tasu eest vastavalt seaduses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 27.11.2006 lepingu punktidele 3, 4 ja 5 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 20.12.2006 registriossa nr 3084303; siia üle kantud. Kaaskoormatud kinnistud nr 4947203, 4947303, 4947403, 4947503, 4947603, 4947703, 4947803, 4947903, 4948003, 4948103, 4948203, 4948303, 4948403, 4948503, 4948603, 4948703, 4948803, 4948903, 4949003, 4949103, 4949203, 4949303, 4949403, 4949503, 4949603, 4949703, 4949803, 4949903, 4950003, 4950103, 4950203, 4950303, 4950403, 4950503, 4950603, 4950703, 4950803, 4950903, 4951003, 4951103, 4951203, 4951303, 4951403, 4951503, 4951603, 4951703, 4951803, 4951903, 4952003, 4952103, 4952203, 4952303, 4952403, 4952503, 5486403;

kande 2 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tähtajaga 30 aastat aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja (registrikood 10288232) kasuks. Kasutusõiguse sisu vastavalt 15.02.2007 lepingu punktidele 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 4947203, 4947303, 4947403, 4947503, 4947603, 4947703, 4947803, 4947903, 4948003, 4948103, 4948203, 4948303, 4948403, 4948503, 4948603, 4948703, 4948803, 4948903, 4949003, 4949103, 4949203, 4949303, 4949403, 4949503, 4949603, 4949703, 4949803, 4949903, 4950003, 4950103, 4950203, 4950303, 4950403, 4950503, 4950603, 4950703, 4950803, 4950903, 4951003, 4951103, 4951203, 4951303, 4951403, 4951503, 4951603, 4951703, 4951803, 4951903, 4952003, 4952103, 4952203, 4952303, 4952403, 4952503, 5486403;

kande 3 all on sisse kantud märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise kord vastavalt 01.02.2008 lepingu punktile 3. ja lepingu lisaks olevale plaanile;

kande 4 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. 29.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.04.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend.

Kinnistu registriosa IV jaos:
kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 83 000,00 eurot Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.01.2017. Kohtunikuabi Jaan Unt.

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist kinnistu käsutamise keelumärge ning Aktsiaselts Eesti Krediidipank kasuks seatud hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 77 000 euro(t).

Omanik: OÜ Citylux (registrikood: 10837093) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49151 ning tasuda tagatisraha 7 700 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 11:00 oksjonil ID49151 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu linn, Jaama tn 76, Tartu linn, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 06.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/1627
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1530343

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.