ELAMUMAA LAAGRIS KORU 16
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

ELAMUMAA LAAGRIS KORU 16

Hetkehind: 65 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49164
alghind oksjonil: 65 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 14 p, 20 tundi, 52 minutit
registreerimise algus: 10.10.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 30.10.2019 kl 17:00
oksjoni algus: 31.10.2019 kl 17:00
oksjoni lõpp: 07.11.2019 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 30.10.2019 kl 17:00
linn / vald: Saue vald Laagri alevik
aadress: Koru põik 16
katastritunnus: 72701:005:0688
reg. osa nr: 13588402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
100% elamumaa, suurusega 1503m2. Kinnistu asub Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus, Koru põik 16.Registriosa number on 13588402 ja katastritunnus 72701:005:0688.

Kogu piirkonna taristu - sõidu- ja kergliiklusteed, tänavavalgustus, elektri-, side-, gaasi, vee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud.

Kinnistu müügihind ei sisalda liitumistasusid, liitumistasud ühe krundi kohta: vesi- ja kanalisatsioon, liitumistasu 8000 eurot + käibemaks, gaasi liitumistasu 4500 eurot + km, sidevõrk 1000 eurot + km. Elektrivõrgu liitumistasu on ampripõhine vastavalt Eesti Energia hinnakirjale.

Kogu piirkonna taristu - sõidu- ja kergliiklusteed, tänavavalgustus, elektri-, side-, gaasi, vee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud.

Kinnistu müügihind ei sisalda liitumistasusid, liitumistasud ühe krundi kohta: vesi- ja kanalisatsioon, liitumistasu 8000 eurot + käibemaks, gaasi liitumistasu (liitumine ei ole kohustuslik) 4500 eurot + km, sidevõrk 1000 eurot + km. Elektrivõrgu liitumistasu on ampripõhine vastavalt Eesti Energia hinnakirjale.

Kinnistusraamatu III jaos on keelumärge kinnisasja käsutamise keelu kohta hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) ja kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

Kinnistusramatu IV jaos on hüpoteek summas 210 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise lõppemisel.


Alghind: 65 000 euro(t).

Omanik: Koru Arenduse OÜ (registrikood: 11127689) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49164 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 17:00 oksjonil ID49164 osalemise eest. Kinnisvara: Koru põik 16, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2018/23
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Risto Sepp
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1530892

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.