Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu tn 32-26 (1-toaline)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu tn 32-26 (1-toaline)

Hetkehind: 45 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49234
alghind oksjonil: 45 000 €
tagatisraha: 100 €
aega alguseni: 9 p, 6 tundi, 40 minutit
registreerimise algus: 16.10.2019 kl 15:30
registreerimise lõpp: 26.11.2019 kl 13:00
oksjoni algus: 26.11.2019 kl 13:00
oksjoni lõpp: 04.12.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 26.11.2019 kl 13:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Puhangu tn 32
katastritunnus: 78408:805:1050
reg. osa nr: 15312601

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel KERT RÄHNI'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 15312601 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu tn 32-26, mille koosseisu kuulub 271/27037 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 26, mille üldpind on 27,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 26. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 15310201 - 15315501 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 3.10.2003 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 78408:805:1050. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 1-toaline, eluruumi pind 27.1 m2. Sissepääsu korrus - 4.
Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinn, Puhangu tn 32 korteriühistu (registrikood 80216560), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 2.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.05.2019.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.
Alghind: 45 000 euro(t).

Omanik: RÄHNI KERT (isikukood 37911260237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49234 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.11.2019 13:00 oksjonil ID49234 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Puhangu tn 32, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.11.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.10.2019 kell 15:30 ja lõpeb 26.11.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.11.2019 kell 13:00 ja lõpeb 04.12.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 13.11.2019. a kell 14:00 ja 25.11.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2019/754
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1533054

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.