1/3 kaasomandiosa hoonestusõigusest Suure-Jaani linnas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/3 kaasomandiosa hoonestusõigusest Suure-Jaani linnas

Hetkehind: 5 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49633
alghind oksjonil: 5 500 €
tagatisraha: 550 €
aega alguseni: 10 p, 6 tundi, 55 minutit
registreerimise algus: 08.11.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 29.11.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 29.11.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 06.12.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 29.11.2019 kl 11:00
linn / vald: Põhja-Sakala vald Suure-Jaani linn
aadress: Supeluse tn 3
katastritunnus: 76001:001:0025
reg. osa nr: 3714750

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Peeter Mägile kuuluv 1/3 kaasomandiosa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 3714750 kantud hoonestusõigusest (pindalaga 1316 m2), mis asub aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Supeluse tn 3 (katastritunnus 76001:001:0025). Maa sihtotstarbeks on 100% elamumaa.

Kinnistu registriosa I jaos:

Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 4007439 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik. Hoonestaja õigus võõrandada hoonestusõigust ja koormata hoonestusõigust kinnispandi, servituutide või muude asjaõigustega kinnistu igakordse omaniku nõusolekul.

Hoonestusõiguse oluliseks osaks on kinnistul asuvad ehitised.

Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul majandushoone (EHR koodiga 112008200) ja elamu EHR koodiga 112008199). Elamu ehitusalune pind on 84 m2 ja suletud netopind on EHR andmetel 68,2 m2.

Kinnistu registriosa II jaos on kaasomanikena sisse kantud Peeter Mägi (isikukood 36206234910) 1/3 kaasomandist ja Marko Prii (isikukood 3821221XXXX) 2/3 kaasomandist.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud reaalkoormatis kinnistu nr 4007439 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 18.40 eurot. Reaalkoormatis osamaksetena alljärgnevatel tähtaegadel: iga aasta 31. jaanuariks üheksa (9) eurot 20 senti ettemaksuna järgneva poolaasta eest; iga aasta 1. juuliks üheksa (9) eurot 20 senti ettemaksuna järgneva poolaasta eest. Hoonestajad on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks;

kande 1 all on sisse kantud ka eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 4007439 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise muutmine vastavalt maa maksustamishinna muutumisele;

kande 2 all on sisse kantud keelumärge Peeter Mägi (isikukood 36206234910) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks.

Pärast hoonestusõiguse enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 5 500 euro(t).

Omanik: Peeter Mägi (surnud 08.10.2016) (isikukood 36206234910) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49633 ning tasuda tagatisraha 550 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.11.2019 11:00 oksjonil ID49633 osalemise eest. Kinnisvara: Supeluse tn 3, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.11.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.11.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.11.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.11.2019 kell 12:00 ja lõpeb 06.12.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2012/1568
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1543357

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.