1/6 suurune mõtteline osa 22.09.2013.a. surnud Ella-Lovise Päss pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/6 suurune mõtteline osa 22.09.2013.a. surnud Ella-Lovise Päss pärandvara ühisusest

Hetkehind: 300 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50115
alghind oksjonil: 300 €
tagatisraha: 15 €
aega alguseni: 28 p, 1 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 03.12.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 02.01.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 03.01.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 10.01.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.01.2020 kl 23:59

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/6 suurune mõtteline osa 22.09.2013.a. surnud Ella-Lovise Päss (sünd. 01.07.1917) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev pärandajale kuulunud vara:
Kinnisasi asukohaga Valgamaa, Valga linn, Sireli tn 7. Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal suvila (ehitisealuse pindalaga 52 m2), kaks kuuri (7 m2 ja 5 m2), kasvuhoone (17 m2) ning kaev.
Korteriomand asukohaga Valgamaa, Valga linn, Roheline tn 12, eluruum nr 4. Ehitusregistri andmetel asub kahekorruselise elamu teisel korrusel kolme toaline korter, pindalaga 50,5 m2.


Alghind: 300 euro(t).

Omanik: Helen Siitam (isikukood 47809210236) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50115 ning tasuda tagatisraha 15 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.01.2020 23:59 oksjonil ID50115 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.12.2019 kell 14:00 ja lõpeb 02.01.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.01.2020 kell 14:00 ja lõpeb 10.01.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2016/1498
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1552930

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.