Tootmismaa Põlva maakonnas Akste külas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Tootmismaa Põlva maakonnas Akste külas

Hetkehind: 22 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51017
alghind oksjonil: 22 400 €
tagatisraha: 2 240 €
aega alguseni: 6 p, 15 tundi, 2 minutit
registreerimise algus: 24.01.2020 kl 20:00
registreerimise lõpp: 27.02.2020 kl 09:00
oksjoni algus: 27.02.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 10.03.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 27.02.2020 kl 09:00
linn / vald: Põlva vald Akste küla
aadress: Männimäe
katastritunnus: 11701:005:1008
reg. osa nr: 2060538

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Jane Rumjantseva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu registriossa I jakku on kantud tootmismaa 100%, Põlva maakond, Põlva vald, Akste küla, Männimäe, pindala 18583,0 m2.

Kinnistu registriossa II jakku on kantud omanik Akste Loghouses OÜ (reg kood 12076439).
Kinnistu registriossa III jakku on kande nr 1 alla kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 23.10.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 28.10.2018. Kohtunikuabi Ülle Juhanson;
kande nr 2 alla on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet), kohtutäitur Jane Rumjantseva kasuks. 28.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.10.2019. Kohtunikuabi Elle Lumiste;
Kande nr 3 alla on kantud Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 10695368) kasuks. 28.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.10.2019. Kohtunikuabi Elle Lumiste.

IV jakku hüpoteegid kande nr 1 alla on kantud hüpoteek summas 23 000,00 eurot PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 10695368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Hoonet on kasutatud saekaatrina. Kohtutäiturile teadaolevalt on hoone koormatud rendilepinguga alates okt.2019 kuni üheks aastaks. Rendile on antud ka kinnisasjal asuv põllumaa. Kinnisasja edukal enampakkumisel kustutatakse seatud keelumärked ja hüpoteek.


Alghind: 22 400 euro(t). Kinnisasjal asuv vallasvara ei kuulu hinna sisse

Omanik: Akste Loghouses OÜ (registrikood: 12076439) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51017 ning tasuda tagatisraha 2 240 eurot Jane Rumjantseva, kohtutäitur arveldusarvele nr EE102200221016601227 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.02.2020 09:00 oksjonil ID51017 osalemise eest. Kinnisvara: Männimäe, Põlva vald, Põlva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2020 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 20:00 ja lõpeb 27.02.2020 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 10.03.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks võtta ühendust janerumjantseva.buroo@taiturikirjad.ee
Menetluse nr: 189/2019/250
Kohtutäitur Jane Rumjantseva
Anne 47-41, 50606 Tartu
Telefon: 7405477
E-post: janerumjantseva.buroo@taiturikirjad.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Jane Rumjantseva
Telefon: 7405477
E-post: janerumjantseva.buroo@taiturikirjad.ee
Teadaande number 1572373

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.