2-toaline korteriomand asukohaga Kirsi tn 38-46, Pärnu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korteriomand asukohaga Kirsi tn 38-46, Pärnu

Hetkehind: 35 700 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51077
alghind oksjonil: 35 700 €
tagatisraha: 1 785 €
aega lõpuni: 0 p, 14 tundi, 7 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 24.01.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 14.02.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 14.02.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 21.02.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 14.02.2020 kl 11:00
linn / vald: Pärnu linn
aadress: Pärnu linn, Kirsi tn 38
katastritunnus: 62507:011:8140
reg. osa nr: 1106905

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1106905, asukohaga Kirsi tn 38-46, Pärnu linn (katastritunnus 62507:011:8140; üp: 47.9m2, 2. korrus).
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge käsutamise keelamiseks Janeriin Karlson (isikukood 61003057180), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 30.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.06.2018. Keelumärge käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 5.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.03.2019. Hüpoteek summas 90 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Hüpoteek summas 940 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.05.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 21.05.2007.
Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine ning keelumärked ja hüpoteek kustutatakse.Alghind: 35 700 euro(t).

Omanik: Janar Pedaja (isikukood 38205246028) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51077 ning tasuda tagatisraha 1 785 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.02.2020 11:00 oksjonil ID51077 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnu linn, Kirsi tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.02.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 14.02.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.02.2020 kell 12:00 ja lõpeb 21.02.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.

Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Menetluse nr: 175/2019/434
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1572481

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.