4-toaline korteriomand asukohaga Raba 11-17, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

4-toaline korteriomand asukohaga Raba 11-17, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa

Hetkehind: 5 700 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51078
alghind oksjonil: 5 700 €
tagatisraha: 285 €
aega lõpuni: 0 p, 14 tundi, 29 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 24.01.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 14.02.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 14.02.2020 kl 13:00
oksjoni lõpp: 21.02.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 14.02.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Nigula vald Palivere alevik
aadress: Raba tn 11
katastritunnus: 77601:004:0005
reg. osa nr: 1470532

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
4-toalise korteriomandi nr. 1470532 asukohaga Raba 11-17, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa (katastritunnus 77601:004:0005; üp: 79.5m2, 3.korrus).
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 14.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.08.2019. Hüpoteek summas 390 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 27.06.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 23.07.2007.
Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 5 700 euro(t).

Omanik: Halyna Dovhunyk (isikukood 45803020034); Konstyantyn Vyazhin (isikukood 36301290027) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51078 ning tasuda tagatisraha 285 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.02.2020 12:00 oksjonil ID51078 osalemise eest. Kinnisvara: Raba tn 11, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 14.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.02.2020 kell 13:00 ja lõpeb 21.02.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.

Maakler Kaie Roos
Tel: 5178676
E-post: kaie.roos@pindi.ee

Menetluse nr: 175/2019/1520
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1572507

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.