1/4 suurune kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Kõrvitsa ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/4 suurune kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Kõrvitsa ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa

Hetkehind: 3 200 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51081
alghind oksjonil: 3 200 €
tagatisraha: 160 €
aega alguseni: 1 p, 8 tundi, 24 minutit
registreerimise algus: 24.01.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 18.02.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 18.02.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 26.02.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 18.02.2020 kl 10:00
linn / vald: Pärnu linn Lemmetsa küla
aadress: Kõrvitsa ühistu 7
katastritunnus: 15904:001:0064
reg. osa nr: 2035606

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/4 suuruse kaasomandi osa kinnisasjast, registriosa nr. 2035606, asukohaga Kõrvitsa ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa (katastritunnus 15904:001:0064; üp: 2330,0m2, 100% elamumaa).
Kinnistusraamatust nähtuvad Vadim Zautin?i kaasomandi osal lasuvad koormatised: Keelumärge Vadim Zautin (isikukood 35706304255) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa, OÜ JANNO PARTNERID (registrikood 11364939) kasuks. 28.01.2010 kohtutäituri avalduse, 22.09.2009 kohtumääruse alusel sisse kantud 4.02.2010.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Vadim Zautin?i kaasomandi osal kustutatakse.Alghind: 3 200 euro(t).

Omanik: Vadim Zautin (isikukood 35706304255) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51081 ning tasuda tagatisraha 160 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 10:00 oksjonil ID51081 osalemise eest. Kinnisvara: Kõrvitsa ühistu 7, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 26.02.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.

Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.

Kinnistul puudub juurdepääsuservituut, detailplaneering, elektriliitumine, tsentraalne vesi ja kanalisatsioon.

Maakler Karin Bagortšikova
Tel: 56827760
E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2009/4403
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1572630

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.