TOOTMISMAA KOOS HOONESTUSÕIGUSEGA
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

TOOTMISMAA KOOS HOONESTUSÕIGUSEGA

Hetkehind: 23 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51086
alghind oksjonil: 23 000 €
tagatisraha: 2 300 €
aega alguseni: 4 p, 11 tundi, 52 minutit
registreerimise algus: 24.01.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 24.02.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 25.02.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 03.03.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 24.02.2020 kl 23:59
linn / vald: Haljala vald Sagadi küla
aadress: Raini
katastritunnus: 88702:001:0033
reg. osa nr: 3544131

linn / vald: Haljala vald Sagadi küla
aadress: Raini
katastritunnus: 88702:001:0033
reg. osa nr: 4977931

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3544131.
Katastritunnus 88702:001:0033.
Sihtotstarve ja asukoht:
Tootmismaa 100%, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Raini.
Pindala 12240,0 m2.
Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Kinnistul asub metallkarkass tootmis-/laohoone ehitamiseks, ehitisealuse pinnaga 400 m2, muud ehitustööd on teostamata.
Ehitisregistri andmetel asub kinnistul laut, sõnnikuhoidla ja kaev. Laudahoone on hävinenud tulekahjus.
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4977931.
Katastritunnus 88702:001:0033.
Sihtotstarve ja asukoht:
Tootmismaa 100%, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Raini.
Pindala 12240,0 m2.
Hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat, mis on koormatisena kantud kinnistu nr 3544131 registriosa nr 3.jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Mercanter Agro OÜ (registrikood 14196372). Hoonestusõiguse tähtaeg on lõppenud 22.10.2019.a.


Alghind: 23 000 euro(t).

Omanik: Mercanter Agro OÜ (registrikood: 14196372); Mercanter Invest OÜ (registrikood: 11183498) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51086 ning tasuda tagatisraha 2 300 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.02.2020 23:59 oksjonil ID51086 osalemise eest. Kinnisvara: Raini, Haljala vald, Lääne-Viru maakond; Kinnisvara: Raini, Haljal“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.02.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 24.02.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistuga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks. 18.01.2007 avalduse alusel sisse kantud 16.04.2007.Kohtunikuabi Ester Proosa
Kannete järjekoha suhe on järgmine: kanne asub järjekohas III jao kande number 2 järel ja IV jao kandega number 1 samal järjekohal. 22.10.2009 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 3.11.2009. Kohtunikuabi Aivar Vimberg
Hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat Mercanter Invest OÜ (registrikood 11183498) kasuks. Hoonestusõiguse sisu, ulatus, hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste kasutamis- ja korrashoiukohustus, koormatiste kandmine ja maksude tasumine, ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel viitega 22.10.2009 sõlmitud lepingu punktile 4. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust võõrandada ja/või piiratud asjaõigustega koormata ainult kinnistusregistriosa nr 3544131 omaniku nõusolekul. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number 4977931. Kanne asub I järjekohal. 22.10.2009 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 3.11.2009. Kohtunikuabi Aivar Vimberg
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. 17.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.05.2019. Kohtunikuabi Hele Olli
Hüpoteek summas 92 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 4977931. 21.12.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.02.2013. Kohtunikuabi Ülle Juhanson
Kohtulik hüpoteek summas 51 349,20 eurot Eesti Vabariik kasuks. 17.05.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 24.05.2018. Kohtunikuabi Ilona Kirm
Vara käsutamise keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2019/648
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1572775

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.