4-toaline korter asukohaga Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 42
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

4-toaline korter asukohaga Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 42

Hetkehind: 2 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51469
alghind oksjonil: 2 500 €
tagatisraha: 125 €
aega alguseni: 10 p, 5 tundi, 55 minutit
registreerimise algus: 14.02.2020 kl 16:00
registreerimise lõpp: 09.03.2020 kl 17:00
oksjoni algus: 10.03.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 18.03.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 09.03.2020 kl 17:00
linn / vald: Lüganuse vald Kiviõli linn
aadress: Keskpuiestee 42
katastritunnus: 30901:010:0090
reg. osa nr: 737708

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kersti Seisler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 737708 kantud elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 42, Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 877/35826 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 15, mille üldpind on 87,70 m2. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 736308, 736408, 736508, 736608, 736708, 736808, 736908, 737008, 737108, 737208, 737308, 737408, 737508, 737608, 737808, 737908, 738008, 738108, 738208, 738308, 738408, 738508, 738608, 738708, 738808, 738908, 739008, 739108, 739208, 739308, 739408, 739508, 739608, 739708, 739808, 739908, 740008, 740108, 740208, 740308, 740408, 740508, 740608, 740708, 740808, 740908, 741008, 741108, 741208, 741308, 741408, 741508, 741608. Katastritunnus 30901:010:0090.

9-korruselise maja viienda korruse sissepääsuga 4-toaline korter üldpinnaga 87,7 m2. Kahe toa vaheline sein on eemaldatud, mistõttu on kahest toast saanud üks suurem tuba. Korteriomand on väga halvas seisukorras.
Katastritunnus 30901:010:0090.

Kinnisasja koormavad alljärgnevad kinnistusraamatusse kantud väljaselgitatud kolmandate isikute kehtivad õigused ja muud kinnisomandi kitsendused;
III jagu 3. järjekoht: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kersti Seisler (isikukood 47309226014), Eesti Vabariik (Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood 70008747)) kasuks. 14.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.11.2018.

Alates 01.01.2018 kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 sätestab, korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Kinnisasja edukal võõrandamisel kuulub keelumärge kustutamisele.


Alghind: 2 500 euro(t).

Omanik: Viktoria Filonenko (isikukood 49205230260) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51469 ning tasuda tagatisraha 125 eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.03.2020 17:00 oksjonil ID51469 osalemise eest. Kinnisvara: Keskpuiestee 42, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.03.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2020 kell 16:00 ja lõpeb 09.03.2020 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 18.03.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub etteteatamisel 19.02.2020 a kell 14:00 ja 04.03.2020 a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 52 96 558 või e-posti teel kersti.seisler@taitur.just.ee
Menetluse nr: 011/2018/857
Kohtutäitur Kersti Seisler
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kersti Seisler
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande number 1580545

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.