1/2 kinnisasja kaasomandi osa Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, Palamulla tee 24 // Porgandi
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kinnisasja kaasomandi osa Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, Palamulla tee 24 // Porgandi

Hetkehind: 17 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51590
alghind oksjonil: 17 000 €
tagatisraha: 1 700 €
aega lõpuni: 0 p, 20 tundi, 14 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 22.02.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 26.03.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 27.03.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 03.04.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 26.03.2020 kl 17:00
linn / vald: Rapla vald Kodila küla
aadress: Porgandi // Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, Palamulla tee 24
katastritunnus: 66901:003:0520
reg. osa nr: 1600937

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Marko Villard'le (37108100356) kuuluva ½ kinnisasja kaasomandi osa asukohaga Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, Palamulla tee 24 // Porgandi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1600937, katastritunnusega 66901:003:0520. Kinnistu kogu suurus on 24914 m². Ehitisregistri andmetel asub kinnistul: elamu, mille ehitisealune pind on 78m2, laut-küün, mille ehitisealune pind on 36m2 (laut-küüni reaalselt ei eksisteeri), kuur, mille ehitisealune pind on 30m2, majandushoone, mille ehitisealune pind on 71m2,veekaev.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge Margus Porgand (isikukood 37108100356) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Julianus Inkasso OÜ (registrikood 10686553) kasuks. 4.12.2012 kohtutäituri avalduse, 9.11.2010 kohtuotsuse alusel sisse kantud 11.12.2012. Kohtunikuabi Pille Zäär.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: Marko Villard (isikukood 37108100356) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51590 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.03.2020 17:00 oksjonil ID51590 osalemise eest. Kinnisvara: Porgandi // Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, Palamulla tee “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.03.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 26.03.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.03.2020 kell 14:00 ja lõpeb 03.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2011/69
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1583331

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.