1/4 kaasomandist - Võru maakond, Setomaa vald, Polovina küla, Kuusiku (kaks kinnistut)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/4 kaasomandist - Võru maakond, Setomaa vald, Polovina küla, Kuusiku (kaks kinnistut)

Hetkehind: 6 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52201
alghind oksjonil: 6 000 €
tagatisraha: 250 €
aega alguseni: 24 p, 9 tundi, 38 minutit
registreerimise algus: 26.03.2020 kl 17:32
registreerimise lõpp: 29.04.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 29.04.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 07.05.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 29.04.2020 kl 12:00
linn / vald: Setomaa vald Polovina küla
aadress: Kuusiku
katastritunnus: 46001:002:0137
46001:002:0138
reg. osa nr: 1986441

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 1986441 kantud 1/4 kaasomandisse kuuluvast maatulundusmaast 100%, asukohaga Võru maakond, Setomaa vald, Polovina küla, Kuusiku, pindala 16955,0 m2, katastritunnus 46001:002:0137 ja kinnisasi asukohaga Võru maakond, Setomaa vald, Polovina küla, Kuusiku, pindala 18063,0 m2 ja katastritunnus 46001:002:0138.
Kinnistule katastriüksusega nr 46001:002:0137 on Ehitisregistri andmetel: elamu (1 tuba) - ehitisealune pind 52 m2; ait - ehitisealune pind 32 m2; küün - ehitisealune pind 53 m2; saun - ehitisealune pind 16 m2; laut - ehitisealune pind 28 m2; küün - ehitisealune pind 72 m2.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge Vello Lilleaed (isikukood 35703010230) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Terje Tšapis kasuks. 17.09.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.09.2012.
NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.Alghind: 6 000 euro(t).

Omanik: LILLEAED VELLO (isikukood 35703010230) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52201 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.04.2020 12:00 oksjonil ID52201 osalemise eest. Kinnisvara: Kuusiku, Setomaa vald, Võru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.03.2020 kell 17:32 ja lõpeb 29.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 07.05.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 17.04.2020. a kell 13:00 ja 27.04.2020. a kell 13:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 029/2011/2301
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1593983

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.