PÄIKESEELAMU - MÄE TN 3 KORTER 12, KEILA LINN, HARJUMAA
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

PÄIKESEELAMU - MÄE TN 3 KORTER 12, KEILA LINN, HARJUMAA

Hetkehind: 156 800 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52358
Realiseeritakse oksjonikeskkonnaväliselt
alghind oksjonil: 156 800 €
linn / vald: Keila linn
aadress: Mäe tn 3
katastritunnus: 29601:004:0020
reg. osa nr: 12227350

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Päikeseelamu OÜ (pankrotis) (registrikood: 12686741) pankrotihaldur Terje Eipre avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb suulisel enampakkumisel pankrotivara:
2018. aastal valminud Päikeseelamu asub linna sisekvartalis. Läheduses asuvad koolid, lasteaiad, raamatukogu, kauplused ühistransport, pargid, terviserajad.
Korterite juurde kuuluvad rõdu ja/või prantsuse rõdu ning 0.korrusel paiknevad ruumikad panipaigad. Parkimiskohad asuvad majaesises parklas.
Hoone katusel asetsevad päikesepaneelid annavad võimaluse vähendada kulusid ja saavutada sõltumatuse energiahindade kõikumisest. Elamule on väljastatud A energiamärgis.

Päikeseelamu OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Terje Eipre müüb korteriomandit asukohaga Mäe tn 3 - 12, Keila linn, Harjumaa hinnaga 156 800 eurot. Hinnale lisandub notariaalse kasutuskorraga parkimiskoht väärtusega 800 eurot.

4-toaline koretr asub Keila kesklinnas esimesel korrusel, suletud netopind 109,9 m², millest elamispind 89,6 m² ja panipaik 20,3 m².
Rõdu suurus 6,0 m².


Päikeseelamu OÜ (pankrotis) pankrotihaldur müüb korteriomandi nr 12 asukohaga Mäe tn 3, Keila linn, Harjumaa koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 12227350 all.

Kinnistusregistriosa esimese jao andmete kohaselt on maa koosseisus katastritunnus 29601:004:0020, pindala 2530,0 m², aadress Mäe tn 3, Keila linn, maa sihtotstarve elamumaa (100%). Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud 361/17899 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr 2 ja mille tähistus plaanil on 2. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 12226250, 12226450, 12226550, 12226650, 12226750, 12226850, 12226950, 12227050, 12227150, 12227250, 12227350, 12227450, 12227550, 12227650, 12227750, 12227850, 12227950, 12228050, 12228150, 12228250, 12228350, 12228450, 12228550, 12228650, 12228750. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 22.06.2018 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Teise jakku on omanikuna sisse kantud Päikeseelamu OÜ (pankrotis) (registrikood 12686741);

Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded:
1) Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse§ 158¹ järgne
tähtajatu isiklik kasutusõigus elektripaigaldise majandamiseks kasutusõiguse alal elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatuses vastavalt 21.09.2017 sõlmitud lepingu punktidele 2, 3 ja 4 ning lepingu lisaks 2
olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 12226250, 12226450, 12226550, 12226650, 12226750,
12226850, 12226950, 12227050, 12227150, 12227250, 12227350, 12227450, 12227550, 12227650,
12227750, 12227850, 12227950, 12228050, 12228150, 12228250, 12228350, 12228450, 12228550,
12228650, 12228750. Sisse kantud registriossa 153402 2.10.2017; siia üle kantud. 22.06.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.07.2018. Kohtunikuabi Ester Kärtner.

2) Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Märkus kaasomandis oleva asja valdamise ja
kasutamise korra kohta vastavalt 22.06.2018.a avalduse punktile 3.1 kuni 3.6 ning avalduse lisaks nr 1 olevale plaanile. 22.06.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.07.2018. Kohtunikuabi Ester Kärtner.

Neljandasse jakku kantud hüpoteegid kustutatakse ostutehingu sõlmimisel.

Alghind: 156 800 euro(t).

Omanik: Päikeseelamu OÜ (pankrotis) (registrikood: 12686741) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida e-posti teel info@eipre.ee või telefonil 627 0551 .

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine toimub 30.04.2020 algusega kell 17:00 Juhkentali 8, Tallinn. Vara osta soovival isikul on õigus esitada kirjalik pakkumine enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks. Kirjalik pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna Mäe tn 3 - 12, Keila linn, Harjumaa ning olema laekunud  eelnimetatud aadressile hiljemalt 30.04.2020kell 17:00.

Osalemiseks palun võtta ühendust Päikeseelamu OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Terje Eipre'ga e-posti teel info@eipre.ee või telefonil 627 0551

Suulise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna kohe pärast enampakkumise lõppemist TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab suulise enampakkumise võitja tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kontaktandmed:
Päikeseelamu OÜ (pankrotis)
Pankrotihaldur Terje Eipre
Telefon: 627 0551
e-post: info@eipre.ee

Menetluse nr: 2-19-11215
pankrotihaldur Terje Eipre
Juhkentali 8, 10132 Tallinn
Telefon: 6270551
E-post: info@eipre.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Terje Eipre
Telefon: 6270551
E-post: info@eipre.ee
Teadaande number 1596307

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.