Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 11-9 (1-toaline)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 11-9 (1-toaline)

Hetkehind: 563 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52760
alghind oksjonil: 563 €
tagatisraha: 50 €
aega alguseni: 0 p, 6 tundi, 40 minutit
Registreerimine lõppemas!
registreerimise algus: 24.04.2020 kl 18:45
registreerimise lõpp: 26.05.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 26.05.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 03.06.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 26.05.2020 kl 12:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Uus tn 11
katastritunnus: 32213:002:0036
reg. osa nr: 2256007

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.04.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Colendo Eesti OÜ -le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2256007 kantud elamumaa 100% asukohaga Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 11-9, mille koosseisu kuulub 276/15870 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 9, mille üldpind on 27,60 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 9. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2255207 - 2259507 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 6.02.2006 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 32213:002:0036.

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: eluruumi pind 27,6 m2, 1-toaline, sissepääsu korrus 3.

Kinnisasjale on seatud:1) Keelumärge käsutamise keelamiseks ühiselt kohtutäitur Kaire Põlts, Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks. 3.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2019.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 563 euro(t).

Omanik: Colendo Eesti OÜ (registrikood: 10923616) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52760 ning tasuda tagatisraha 50 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2020 12:00 oksjonil ID52760 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Uus tn 11, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.04.2020 kell 18:45 ja lõpeb 26.05.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 21.05.2020. a kell 14:00 ja 25.05.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2019/1948
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1601514

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.