2-toaline korter asukohaga Nisu 34-45 Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter asukohaga Nisu 34-45 Tallinn

Hetkehind: 55 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 53345
alghind oksjonil: 55 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 20 p, 4 tundi, 4 minutit
registreerimise algus: 22.05.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 16.06.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 16.06.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 25.06.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 16.06.2020 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Nisu tn 34
katastritunnus: 78408:803:5511
reg. osa nr: 7646701

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Robin Ilvik ja Alli Ilvik-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Nisu 34-45 Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7646701 (katastritunnus 78408:803:5511) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Nisu tn 34. Kinnisasja pindala 1032 m2. 390/20181 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 45, mille üldpind on 39,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 45. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7642301, 7642401, 7642501, 7642601, [...], 7646801, 7646901, 7647001 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 22.03.2002 asjaõiguslepinguga.

2 tuba, 4. korrus (viimane)

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 13.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.02.2020;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 50 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 27.02.2018. 16.10.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 22.10.2019;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 20 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 9.11.2018. 16.10.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 22.10.2019.

Enampakkumine toimub hüpoteekide ja keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid ja keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 55 000 euro(t).

Omanik: Alli Ilvik (isikukood 43611150241); Robin Ilvik (isikukood 39209130828) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53345 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.06.2020 12:00 oksjonil ID53345 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Nisu tn 34, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 18:00 ja lõpeb 16.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 25.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 10.06.2020 kell 14:00. Seni võlgnikud varale juurdepääsu taganud ei ole.
Menetluse nr: 022/2020/921, 022/2020/922
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1610658

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.