Kinnisasi asukohaga Vahtra/Kadaka, Määra küla, Lääne-Harju vald
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnisasi asukohaga Vahtra/Kadaka, Määra küla, Lääne-Harju vald

Hetkehind: 81 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54082
alghind oksjonil: 81 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 11 p, 1 tundi, 35 minutit
registreerimise algus: 29.06.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 21.07.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 21.07.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 28.07.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 21.07.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Määra küla
aadress: Vahtra;Kadaka
katastritunnus: 56202:002:0478
56202:002:0479
reg. osa nr: 8526602

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Talunik OÜ-le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8526602:
1. katastritunnus 56202:002:0478, Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Määra küla, Vahtra. Pindala 5,13 ha;
2. katastritunnus 56202:002:0479, Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Määra küla, Kadaka. Pindala 8701 m2.

Kinnistul asub laut, mille üldpind on 722.70 m2 ja soojak.
Ehitisregistri andmetel on omanikule antud ehitusload lihaveiselauda, koresöödahoidla, tahesõnnikuhoidla ja puurkaevu ehitamiseks.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute kinnistusraamatusse kantud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jakku kantud - Isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 18.05.2011.a sõlmitud lepingu punktidele 2., 3., 4. ja lepingu lisaks olevale plaanile. 18.05.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.06.2011;
III. jakku kantud - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 12.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.08.2019;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 50 000,00 eurot Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 19.03.2013. 11.04.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 16.04.2018;
IV. jakku, 2. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 120 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.09.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.09.2016.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärked ja hüpoteegid kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!


Alghind: 81 000 euro(t).

Omanik: Talunik OÜ (registrikood: 12143093) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54082 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2020 12:00 oksjonil ID54082 osalemise eest. Kinnisvara: Vahtra;Kadaka, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 21.07.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 28.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumise läbiviimist puudutav lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2019/5246
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1623559

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.