HOONESTUSÕIGUS/ELAMUMAA MÄETAGUSE ALEVIKUS 2082 M2
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

HOONESTUSÕIGUS/ELAMUMAA MÄETAGUSE ALEVIKUS 2082 M2

Hetkehind: 1 165 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54106
alghind oksjonil: 1 165 €
tagatisraha: 115 €
aega alguseni: 46 p, 4 tundi, 17 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 24.08.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 25.08.2020 kl 18:00
oksjoni lõpp: 02.09.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 24.08.2020 kl 23:59
linn / vald: Alutaguse vald Mäetaguse alevik
aadress: Pargitaguse tn 14
katastritunnus: 49802:002:0506
reg. osa nr: 6846750

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 4688708 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Alutaguse vald.

Hoonestusõiguse sisuks on hoonestaja õigus ehitada kinnisasjale vastavalt detailplaneeringuga kehtestatud nõuetele üksikelamu koos vajalike kommunikatsioonidega. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolek.

Kinnistu asukoht Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargitaguse tn 14 (elamumaa 100%, registriosa nr 6846750, katastritunnus 49802:002:0506, kinnistu pindala 2082 m2).
Kinnistul ei ole hooneid.

Kinnistusraamatu III jakku on kohtutäitur Kristel Maalman ja AS FEB (registrikood 10109270) kasuks seatud käsutamise keelumärge, mis kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.


Alghind: 1 165 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: KRISTO SOOTALU (isikukood 38502062221) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54106 ning tasuda tagatisraha 115 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 23:59 oksjonil ID54106 osalemise eest. Kinnisvara: Pargitaguse tn 14, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 24.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 18:00 ja lõpeb 02.09.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistu on vabalt ligipääsetav tutvumiseks.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2017/2509
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1623969

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.