Korter Linna Külas Tõrva vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korter Linna Külas Tõrva vallas

Hetkehind: 3 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54295
alghind oksjonil: 3 400 €
tagatisraha: 340 €
aega alguseni: 4 p, 18 tundi, 4 minutit
registreerimise algus: 08.07.2020 kl 15:00
registreerimise lõpp: 12.08.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 12.08.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 19.08.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 12.08.2020 kl 11:00
linn / vald: Tõrva vald Linna küla
aadress: Ujula tn 6
katastritunnus: 20301:004:2200
reg. osa nr: 2172840

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 2172840 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Valga maakond, Tõrva vald, Linna küla, Ujula tn 6-4 (kinnistu katastritunnusega 20301:004:2200).

Tegemist on ühiselamu tüüpi kortermajaga. Korter koosneb kahest elutoast ja köögist. Korteri üldpind on 47,60 m2. Korter on remonti vajav.

Kinnistu registriosa II jaos:

Kande 1 all sisse kantud omanikuna Aleksei Krindal (isikukood 37705012728).

Kinnistu registriosa III jaos:

Kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS G4S Eesti (registrikood 10022095) kasuks. 4.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.12.2018. Kohtunikuabi Lii Hallikvee

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse.


Alghind: 3 400 euro(t).

Omanik: Aleksei Krindal (isikukood 37705012728) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54295 ning tasuda tagatisraha 340 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.08.2020 11:00 oksjonil ID54295 osalemise eest. Kinnisvara: Ujula tn 6, Tõrva vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.07.2020 kell 15:00 ja lõpeb 12.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.08.2020 kell 12:00 ja lõpeb 19.08.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Aap Kulik: tel 7828113; e-post: aap.kulik@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2011/3070
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Aap Kulik
Telefon: 7828113
E-post: aap.kulik@tartutaitur.ee
Teadaande number 1627256

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.