2-toaline korter Maardus, Keemikute 31-14 (koos hüpoteekidega).
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter Maardus, Keemikute 31-14 (koos hüpoteekidega).

Hetkehind: 10 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54813
alghind oksjonil: 10 000 €
tagatisraha: 1 000 €
aega alguseni: 10 p, 9 tundi, 27 minutit
registreerimise algus: 31.07.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 24.08.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 25.08.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 02.09.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 24.08.2020 kl 23:59
linn / vald: Maardu linn
aadress: Keemikute tn 31
katastritunnus: 44603:003:0500
reg. osa nr: 7718902

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Viktoria Sults'le kuuluva korteriomandi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7718902 (katastritunnus 44603:003:0500) asukohaga Harju maakond, Maardu linn, Keemikute tn 31 (387/6334 mõttelist osa kinnistust) ja eriomandi ese eluruum nr 14, mille üldpind on 38,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 14.
Korter asub 2. korrusel.
Kinnistu registriosa III jakku on kantud:
Kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, Bondora AS kasuks.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud:
Kanne nr 1 - Hüpoteek summas 20 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 2 - Hüpoteek summas 10 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteegid jäävad püsima. 24.07.2020.a. toimunud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.Alghind: 10 000 euro(t).

Omanik: VIKTORIA SULTS (isikukood 47401240271) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54813 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 23:59 oksjonil ID54813 osalemise eest. Kinnisvara: Keemikute tn 31, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 24.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 02.09.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2019/1132
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1637165

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.