3-TOALINE KORTER
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-TOALINE KORTER

Hetkehind: 23 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54814
alghind oksjonil: 23 000 €
tagatisraha: 2 300 €
aega alguseni: 10 p, 8 tundi, 4 minutit
registreerimise algus: 31.07.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 24.08.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 25.08.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 01.09.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 24.08.2020 kl 23:59
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Keskallee 7
katastritunnus: 32212:001:0018
reg. osa nr: 1626507

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1626507.
Katastritunnus 32212:001:0018.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 70%, Ärimaa 30%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 7.
Pindala 2184,0 m2.
781/15552 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 16, mille üldpind on 78,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 16. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1625307, 1625407, 1625507, 1625607, 1625707, 1625807, 1625907, 1626007, 1626107, 1626207, 1626307, 1626407, 1626607, 1626707, 1626807, 1626907, 1627007, 1627107, 1627207, 1627307, 1627407, 1627507, 1627607. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 13.12.2004 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
3-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 78,1 m2, III korrus.


Alghind: 23 000 euro(t).

Omanik: INNA REBANE (isikukood 47710062211); TOOMAS REBANE (isikukood 37009110282) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54814 ning tasuda tagatisraha 2 300 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 23:59 oksjonil ID54814 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Keskallee 7, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 24.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 01.09.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge Toomas Rebane (isikukood 37009110282) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Veronika Petrova (isikukood 48104302722), kohtutäitur Urmas Tärno (isikukood 36910080265) kasuks. 8.05.2014 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.05.2014. Kohtunikuabi Ester Kärtner
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. 9.03.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.03.2020. Kohtunikuabi Kariina Orr
Hüpoteek summas 820 000,00 krooni AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Vara käsutamise keelumärked ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Võlgnevus KÜ ees seisuga 01.06.2020.a. summas 1293.29 eurot.
Menetluse nr: 158/2020/243
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1637180

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.