1/10 kaasomandi osa majast Ringiste külas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/10 kaasomandi osa majast Ringiste külas

Hetkehind: 1 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 56257
alghind oksjonil: 1 500 €
tagatisraha: 150 €
aega lõpuni: 1 p, 19 tundi, 5 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 01.10.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 22.10.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 22.10.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 29.10.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 22.10.2020 kl 11:00
linn / vald: Valga vald Ringiste küla
aadress: Saveli
katastritunnus: 77901:002:0991
reg. osa nr: 2157340

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.10.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/10 suurust kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 2157340 kantud kinnisasjast, asukohaga Valga maakond, Valga vald, Ringiste küla, Saveli (katastritunnus 77901:002:0991).

Kohtutäitur müüb Kermo Tirrandile (isikukood 37301115726) kuuluvat 1/10 suurust mõttelist kaasomandiosa kinnisasjast registriosa number 2157340.

Kinnistul asub ühekorruseline viietoaline renoveerimist vajav puitlaudisega viimistletud palkelamu suletud netopinnaga 159,4 m2 ja ehitisealune pind 151 m2.

Elamus puudub vee- ja kanalisatsioonivarustus. Veevõtuvõimalus õues asuvast kaevust. Kuivkäimla, pesemisvõimaluse info puudub. Elamus on ehitisregistri info kohaselt 5 tuba, kliendi sõnul kasutab tema tuba katusekorrusel. Elamu on ahiküttega. Elamu konstruktsioonideks olevad alumised palgid on kahjustunud ja vajaksid väljavahetamist. Elamu viimistlusmaterjaliks olevad lauad fassaadil kohati lahtised või puudulikud, ka elamu katusekatteks olevad vanemad eterniitplaadid on kohati ebaühtlaseks nihkunud. Hoone on palk-konstruktsioonist, viilkatusega (eterniit-kattega), vanemate puitakendega. Elamu on visuaalselt rahuldavas/kehvas seisukorras. Elektriühendus on 25 A, 3-faasiline.

Kinnistu asub haldusreformi järgselt Valga vallas (varasemalt Taheva vald) hajaasustatud piirkonnas, kinnistul on madal- ja kõrghaljastus, viljaaed, kinnistu on hooldatud. Juurdepääs üle kruuskattega Saveli Ringiste tee nr 23215. Kinnistul üks suurem tiik või märgala ja väiksem tiik. Lähim ühistranspordipeatus u 3 km kaugusel. Lähim kool, lasteaed ja kauplus ca 6 km kaugusel Lüllemäe külas. Valga linn u 22 km kaugusel.

Kinnistu registriosa II jaos:

kande 2.1 all on sisse kantud 5/10 kaasomandi osa omanikuna Helle-Malle Tirrand (isikukood 4480904xxxx);
kande 2.2 all on sisse kantud 1/10 kaasomandist osa omanikuna Kalmer Tirrand (isikukood 3741013xxxx);
kande 2.3 all on sisse kantud 1/10 kaasomandist osa omanikuna Hille Susi (isikukood 4671223xxxx);
kande 2.4 all on sisse kantud 1/10 kaasomandist osa omanikuna Kindel Tirrand (isikukood 37301115726);
kande 2.5 all on sisse kantud 1/10 kaasomandist osa omanikuna Kalev Tirrand (isikukood 3780201xxxx);
kande 2.6 all on sisse kantud 1/10 kaasomandist osa omanikuna Kaupo Tirrand (isikukood 3790821xxxx).

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 2 all on sisse kantud keelumärge Kindel Tirrand (isikukood 37301115726) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamise tagamiseks.

Peale kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutakse.


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: Kermo Tirrand (isikukood 37301115726) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56257 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2020 11:00 oksjonil ID56257 osalemise eest. Kinnisvara: Saveli, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 22.10.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 29.10.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Aap Kulik: tel 7828113; e-post: aap.kulik@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2008/1021
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Aap Kulik
Telefon: 7828113
E-post: aap.kulik@tartutaitur.ee
Teadaande number 1661271

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse