Hoonestusõigus kinnistule asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 33; Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 34
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestusõigus kinnistule asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 33; Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 34

Hetkehind: 1 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 63267
alghind oksjonil: 1 500 €
tagatisraha: 150 €
aega lõpuni: 0 p, 18 tundi, 0 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 15.09.2021 kl 12:00
registreerimise lõpp: 11.10.2021 kl 16:00
oksjoni algus: 12.10.2021 kl 10:00
oksjoni lõpp: 17.10.2021 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 11.10.2021 kl 16:00
linn / vald: Narva linn
aadress: Kurgi tn 33;Kurgi tn 34
katastritunnus: 51101:001:0607
51101:001:0608
reg. osa nr: 10453650

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.09.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU KOOSSEIS

Kande number Katastritunnus Sihtotstarve ja asukoht Pindala Avamine, koosseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded Kande kehtivus
1 Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: Maakatastri andmed üle võetud 30.12.2020. kehtiv
kinnistu nr 10453550
51101:001:
0607 Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 33. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 634,0 m2
51101:001:
0608 Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Kurgi tn 34. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 613,0 m2
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik.

Hoonestusõigus on tasuline. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek.

KOORMATISED JA KITSENDUSED

Kande number Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised Kande kehtivus
1 Reaalkoormatis kinnistu nr 10453550 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise aastatasu suuruseks on 22,20 eurot. Hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks. 20.10.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.12.2017.
1 Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 10453550 igakordse omaniku kasuks. JÄÄB KEHTIMA.
2 Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek kasuks. Kuulub kustutamisele.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: OLEG KOSTIUNIN (sünniaeg 05.12.1954) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=63267 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.10.2021 16:00 oksjonil ID63267 osalemise eest. Kinnisvara: Kurgi tn 33;Kurgi tn 34, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.10.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.09.2021 kell 12:00 ja lõpeb 11.10.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.10.2021 kell 10:00 ja lõpeb 17.10.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2021/823
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1816515

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.10.2021 kell 23:00 kuni 24:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse