3-toaline korter (3 korrus) Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 18a-66 (60,6 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter (3 korrus) Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 18a-66 (60,6 m2)

Hetkehind: 4 250 €

OKSJONI ANDMED      ID: 67146
alghind oksjonil: 4 250 €
tagatisraha: 200 €
aega alguseni: 0 p, 9 tundi, 27 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 18.05.2022 kl 16:00
registreerimise lõpp: 05.07.2022 kl 16:00
oksjoni algus: 06.07.2022 kl 10:00
oksjoni lõpp: 13.07.2022 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 05.07.2022 kl 16:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Vahtra tn 18a
katastritunnus: 32211:002:0046
reg. osa nr: 2469407

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.05.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 18a. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.

606/56496 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 66, mille üldpind on 60,60 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 66. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2462907, 2463007, 2463107, 2463207, 2463307, 2463407, 2463507, 2463607, 2463707, 2463807, 2463907, 2464007, 2464107, 2464207, 2464307, 2464407, 2464507, 2464607, 2464707, 2464807, 2464907, 2465007, 2465107, 2465207, 2465307, 2465407, 2465507, 2465607, 2465707, 2465807, 2465907, 2466007, 2466107, 2466207, 2466307, 2466407, 2466507, 2466607, 2466707, 2466807, 2466907, 2467007, 2467107, 2467207, 2467307, 2467407, 2467507, 2467607, 2467707, 2467807, 2467907, 2468007, 2468107, 2468207, 2468307, 2468407, 2468507, 2468607, 2468707, 2468807, 2468907, 2469007, 2469107, 2469207, 2469307, 2469507, 2469607, 2469707, 2469807, 2469907, 2470007, 2470107, 2470207, 2470307, 2470407, 2470507, 2470607, 2470707, 2470807, 2470907, 2471007, 2471107, 2471207, 2471307, 2471407, 2471507, 2471607, 2471707, 2471807, 2471907, 2472007, 2472107, 2472207, 2472307, 2472407, 2472507, 2472607, 2472707, 2472807, 2472907, 2473007, 2473107, 2473207, 2473307, 2473407, 2473507, 2473607, 2473707, 2473807, 2473907, 2474007, 2474107, 2474207, 2474307, 2474407, 2474507, 2474607, 2474707. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 9.06.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

III jaos 1 järjekohal - käsutamise keelumärge (kuulub kustutamisele).


Alghind: 4 250 euro(t).

Omanik: KADRIN EKIMOVA (sünniaeg 31.07.1978) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67146 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.07.2022 16:00 oksjonil ID67146 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Vahtra tn 18a, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.07.2022 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.05.2022 kell 16:00 ja lõpeb 05.07.2022 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.07.2022 kell 10:00 ja lõpeb 13.07.2022 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2021/2077
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1924757

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse