Korter Tallinnas, E. Vilde tee 78-32
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korter Tallinnas, E. Vilde tee 78-32

Hetkehind: 100 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 67650
alghind oksjonil: 100 000 €
tagatisraha: 10 000 €
aega alguseni: 7 p, 9 tundi, 40 minutit
registreerimise algus: 14.06.2022 kl 15:00
registreerimise lõpp: 12.07.2022 kl 10:00
oksjoni algus: 13.07.2022 kl 10:00
oksjoni lõpp: 20.07.2022 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 12.07.2022 kl 10:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, E. Vilde tee 78
katastritunnus: 78405:501:3370
reg. osa nr: 7534201

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.06.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ilja Domorod (isikukood 37508230311) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7534201, asukohaga Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 78, mille juurde kuulub 603/43388 mõttelist osa kinnistust ja ja reaalosa eluruum nr. 32, mille üldpind on 60,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 32. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7531101 - koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.04.2002 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 78405:501:3370.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 31.05.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.06.2021.
2. Hüpoteek summas 936 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 25.05.2005. 8.09.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 14.09.2017.

Korteri üldpind 60,30 m2.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.
Vara hind enampakkumisel 100 000.00 (ükssada tuhat) eurot.


Alghind: 100 000 euro(t).

Omanik: Ilja Domorod (isikukood 37508230311) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67650 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.07.2022 10:00 oksjonil ID67650 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, E. Vilde tee 78, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.07.2022 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.06.2022 kell 15:00 ja lõpeb 12.07.2022 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.07.2022 kell 10:00 ja lõpeb 20.07.2022 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2021/1202
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1936533

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse