Hüpoteegiga! Korteriomand asukohaga Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Remniku küla, Allika tee 13-3 (35,8 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hüpoteegiga! Korteriomand asukohaga Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Remniku küla, Allika tee 13-3 (35,8 m2)

Hetkehind: 8 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 69004
alghind oksjonil: 8 500 €
tagatisraha: 850 €
aega lõpuni: 4 p, 10 tundi, 13 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 31.08.2022 kl 16:00
registreerimise lõpp: 29.09.2022 kl 16:00
oksjoni algus: 30.09.2022 kl 16:00
oksjoni lõpp: 07.10.2022 kl 16:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 29.09.2022 kl 16:00
linn / vald: Alutaguse vald Remniku küla
aadress: Allika tee 13
katastritunnus: 12201:002:0603
reg. osa nr: 4716850

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.08.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Registriosa number: 4716850

Ärimaa 100%, Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Remniku küla, Allika tee 13.

1/6 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese mitteeluruum nr 3, mille üldpind on 35,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 4716650, 4716750, 4716950, 4717050, 4717150. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 27.05.2016 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

III jaos 1.järjekojal märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike vahel sõlmitud kinnistu valdamise ja kasutuse kord vastavalt 27.05.2016 lepingu punktis 10 kokkulepitule. 27.05.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 16.06.2016. JÄÄB KEHTIMA.

III jaos 2.järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks BestCredit OÜ (registrikood 12213861) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

IV jaos 1.järjekohal hüpoteek summas 67200,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. JÄÄB KEHTUMA.

Hüpoteegipidaja nõue 07.06.2022 seisuga: 62214,59 eurot
Peale 21.06.2022 nõude suurus muutub


Alghind: 8 500 euro(t).

Omanik: Osaühing VOSHOD (registrikood: 10517282) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=69004 ning tasuda tagatisraha 850 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.09.2022 16:00 oksjonil ID69004 osalemise eest. Kinnisvara: Allika tee 13, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.09.2022 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.08.2022 kell 16:00 ja lõpeb 29.09.2022 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.09.2022 kell 16:00 ja lõpeb 07.10.2022 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2022/359
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1968089

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse