Studio Moderna (Top Shop) laojäägid
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Studio Moderna (Top Shop) laojäägid

Hetkehind: 2 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81597
alghind oksjonil: 2 500 €
tagatisraha: 250 €
aega lõpuni: 4 p, 6 tundi, 9 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 03.04.2024 kl 15:15
registreerimise lõpp: 16.04.2024 kl 15:15
oksjoni algus: 17.04.2024 kl 15:15
oksjoni lõpp: 24.04.2024 kl 15:15
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 16.04.2024 kl 15:15

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
OÜ Studio Moderna (pankrotis) (registrikood: 10924857) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Studio Moderna (pankrotis) pankrotihaldur müüb tervikvarana võlgnikule kuulunud laojäägid, koos kaupluste sisustuse ja elektroonikaga.

Vara hulka kuulub:

10 euroalust koduelektroonikat, seisukord teadmata, sealhulgas tarbijate poolt tagastatud seadmed;

1 euroalus pakitud voodirestidega;

1 euroalus arvutite ja monitoridega (30 tk, seisukord teadmata);

11 euroalust kokku pakitud kaupluse sisustust (s.h stanged, mööbliplaadid, riiulid jne).

Pakitud madratsid ja kattemadratsid;

Kiletip.


Alghind: 2 500 euro(t). Hind sisaldab käibemaksu

Omanik: OÜ Studio Moderna (pankrotis) (registrikood: 10924857)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81597 ning tasuda tagatisraha 250 eurot OÜ Studio Moderna (pankrotis) arveldusarvele nr EE552200221021298612 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.04.2024 15:15 oksjonil ID81597 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.04.2024 kell 15:15. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 15:15 ja lõpeb 16.04.2024 kell 15:15.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.04.2024 kell 15:15 ja lõpeb 24.04.2024 kell 15:15. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Tapal. Pankrotihaldur ei anna vara seisukorra ja koosseisu osas mistahes kinnitusi, enne pakkumise tegemist võtta pankrotihalduriga ühendust varaga tutvumiseks e-posti teel: kristjan@abpp.ee
Menetluse nr: 2-23-13746
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur KRISTJAN AAVA
Telefon: 6148 222
E-post: kristjan@abpp.ee
Teadaande number 2240363

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse