3-toaline korter, Võidu prospekt 13-71,Narva,3.korrus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter, Võidu prospekt 13-71,Narva,3.korrus

Hetkehind: 20 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81605
alghind oksjonil: 20 000 €
tagatisraha: 2 000 €
aega alguseni: 9 p, 22 tundi, 18 minutit
registreerimise algus: 04.04.2024 kl 09:00
registreerimise lõpp: 29.04.2024 kl 14:00
oksjoni algus: 30.04.2024 kl 08:00
oksjoni lõpp: 07.05.2024 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.04.2024 kl 14:00
linn / vald: Narva linn
aadress: Võidu prospekt 13
katastritunnus: 51101:005:0018
reg. osa nr: 2097009

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2097009 kantud korteriomand katastritunnusega ,51101:005:0018, Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Võidu prospekt 13-71, 3-toaline korter, 3.korrus, üldpind on 48,8 m2.
Kinnistusraamatu III jagu:
1. Isiklik kasutusõigus Lidia Trusova (isikukood 45503283734) kasuks. 1.09.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.09.2011.
Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele asub kanne 4 jao kannete nr 1 ja 2 järel. Sisse kantud 13.02.2012. 8.08.2022 kinnistamisavalduse alusel muudetud 19.08.2022.
4.Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks.

Kinnistusraamatu IV jagu:
1.Hüpoteek summas 8 000,00 eurot Eestihoius HLÜ (registrikood 12541563) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub 1. järjekohal III jao kande nr 1 ees.
2.Hüpoteek summas 20 000,00 eurot Eestihoius HLÜ (registrikood 12541563) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub 3 jao kande nr 1 ees.

Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).

Peale edukat enampakkumist hüpoteegid, isiklik kasutusõigus ja keelumärge kuuluvad kustutamisele.


Alghind: 20 000 euro(t).

Omanik: TRUSOV KIRILL (isikukood 39210123717) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81605 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Natalja Malahhova arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.04.2024 14:00 oksjonil ID81605 osalemise eest. Kinnisvara: Võidu prospekt 13, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.04.2024 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.04.2024 kell 09:00 ja lõpeb 29.04.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.04.2024 kell 08:00 ja lõpeb 07.05.2024 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga neljapäevati kl 17:00-18:00
Menetluse nr: 042/2022/1067
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 2240444

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse