1/3 kaasomandi osa kinnisasjast, asukohaga Lossi, Väike-Kareda küla, Järva vald, Järvamaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/3 kaasomandi osa kinnisasjast, asukohaga Lossi, Väike-Kareda küla, Järva vald, Järvamaa

Hetkehind: 40 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81607
alghind oksjonil: 40 000 €
tagatisraha: 4 000 €
aega alguseni: 12 p, 6 tundi, 34 minutit
registreerimise algus: 03.04.2024 kl 18:00
registreerimise lõpp: 02.05.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 02.05.2024 kl 17:00
oksjoni lõpp: 06.05.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.05.2024 kl 16:00
linn / vald: Järva vald Väike-Kareda küla
aadress: Lossi
katastritunnus: 32501:001:0380
reg. osa nr: 453936

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
Peeter Larven (isikukood 39112024911)  pankrotihaldur Svetlana Pilden avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
1/3 kaasomandi osast Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 453936 kantud kinnisasjast, asukohaga Lossi, Väike-Kareda küla, Järva vald, Järva maakond. Müüakse Peeter Larvenile (isikukood 39112024911) kuuluva 1/3 kaasomandi osa kinnisasjast (maatulundusmaa 100%).Ehitisregistri andmete järgi katastriüksusel 32501:001:0380 asuvad ehitised:Elamu, ehitusalane pind 114m2, esmase kasutuselevõtu aasta 1909. Samuti kelder, ait, laut-küün, garaaz-saun, abihoone ja el. pumbakaev.Kinnistusraamatu andmed:Kinnistu registriosa II jaos: kande 3.1 all sisse kantud omanikuna Elsa Larven (isikukood 4490729xxxx) 1/3 kaasomandist)kande 3.4. all sisse kantud omanikuna Kristel Larven (isikukood 4940511xxxx) 1/3 kaasomandist kande 3.5 all sisse kantud omanikuna Peeter Larven (isikukood 39112024911) 1/3 kaasomandist

Alghind: 40 000 euro(t).

Omanik: Peeter Larven (isikukood 39112024911) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81607 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Svetlana Pilden arveldusarvele nr EE852200221085775621 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.05.2024 16:00 oksjonil ID81607 osalemise eest. Kinnisvara: Lossi, Järva vald, Järva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.05.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 18:00 ja lõpeb 02.05.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.05.2024 kell 17:00 ja lõpeb 06.05.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda kohapeal, eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga.
Menetluse nr: 2-23-13090
pankrotihaldur Svetlana Pilden
J. Poska tn. 28-4, 10150 Tallinn
Telefon: 5280212
E-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur SVETLANA PILDEN
Telefon: +3725280212
E-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee
Teadaande number 2240447

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse