Hoonestusõigus kinnistule: Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rajaküla, Kanneli (krunt 7515,0 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestusõigus kinnistule: Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rajaküla, Kanneli (krunt 7515,0 m2)

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82499
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 200 €
aega lõpuni: 6 p, 10 tundi, 44 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 16.05.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 12.06.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 13.06.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 20.06.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 12.06.2024 kl 12:00
linn / vald: Vinni vald
aadress: Rajaküla, Kanneli
katastritunnus: 90101:001:0638
reg. osa nr: 22122450

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus kinnistule registriosa nr 22122450 koosseis:

Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rajaküla, Kanneli. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.

Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 22122350
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik.

Tasuline hoonestusõigus alates hoonestusõiguse sisse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek.

III jaos 1.järjekohal Reaalkoormatis kinnistu nr 22122350 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks summas 11,60 eurot (üksteist eurot ja kuuskümmend senti) osadena järgmisteks tähtpäevadeks: iga aasta 31. jaanuariks 5,80 eurot (viis eurot ja kaheksakümmend senti) ettemaksuna järgneva poolaasta eest; iga aasta 1. juuliks 5,80 eurot (viis eurot ja kaheksakümmend senti) ettemaksuna järgneva poolaasta eest. Igakordne hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks. JÄÄB KEHTIMA.

III jaos 2.järjekohal Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 22122350 igakordse omaniku kasuks. Märge hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Kanne asub samal järjekohal 3. jao kandes nr 1 sisse kantud reaalkoormatisega. 19.08.2022 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.09.2022. JÄÄB KEHTIMA.

III jaos 3.järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Katastriüksusel 90101:001:0638 asuvad ehitised:

elamu (ehitisalune pind 48 m2) 1 korrus;
majandushoone (ehitisalune pind 41 m2)


Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: KRISTJAN KANNEL (sünniaeg 02.10.1989) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82499 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.06.2024 12:00 oksjonil ID82499 osalemise eest. Kinnisvara: Rajaküla, Kanneli, Vinni vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.06.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 12.06.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.06.2024 kell 10:00 ja lõpeb 20.06.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: A.Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2022/80
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ALEKSANDRA GUDAMOVA
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 2257287

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse