Hoonestamata kinnisasi Ääsmäe külas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestamata kinnisasi Ääsmäe külas

Hetkehind: 166 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 57171
alghind oksjonil: 166 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega lõpuni: 2 p, 23 tundi, 57 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 09.11.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 01.12.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 01.12.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 08.12.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 01.12.2020 kl 12:00
linn / vald: Saue vald Ääsmäe küla
aadress: Kopli tee 4, 6, 8, L3, 7, 9, 11, 13, 15 ja 3
katastritunnus: 72601:001:0006
72601:001:0007
72601:001:0008
72601:001:0009
72601:001:0010
72601:001:0011
72601:001:0012
72601:001:0013
72601:001:0014
72701:001:2118
reg. osa nr: 13102902

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.11.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Green City Arhitektuur OÜ-le kuuluv hoonestamata kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13102902, katastritunnustega:
1. 72601:001:0006 - Ärimaa 50%, Tootmismaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 4. Pindalaga 4049 m2;
2. 72601:001:0007 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 6. Pindalaga 1789 m2;
3. 72601:001:0008 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 8. Pindalaga 2088 m2;
4. 72601:001:0009 - Transpordimaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee L3. Pindalaga 3278 m2;
5. 72601:001:0010 - Tootmismaa 50%, Ärimaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 7. Pindalaga 5954 m2;
6. 72601:001:0011 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 9. Pindalaga 2567 m2;
7. 72601:001:0012 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 11. Pindalaga 2476 m2;
8. 72601:001:0013 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 13. Pindalaga 2270 m2;
9. 72601:001:0014 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 15. Pindalaga 2337 m2;
10. 72701:001:2118 - Tootmismaa 50%, Ärimaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 3. Pindalaga 8047,0 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jakku kantud - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus asjaõigusseadusest tuleneva tehnovõrgu või -rajatise talumise kohustuse tagamiseks elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 10.12.2013.a lepingu punktile 3 ja 10.12.2013.a lepingu lisaks olevale plaanile. 11.12.2013 õienduse, 10.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.12.2013;
III. jakku kantud - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.12.2018 kohtutäituri avalduse, 15.08.2017 lepingu, 18.12.2018 otsuse alusel sisse kantud 2.01.2019;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 255 000,00 eurot AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.08.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.08.2017. Hüpoteek on koormatud pandiga FC Tagatisagent OÜ (registrikood 12806493) kasuks. 28.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.10.2017;
IV. jakku, 2. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 85 000,00 eurot osaühing HEMING (registrikood 10755805) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 14.12.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.12.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja 1.järjekoha hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik hüpoteekide ja keelumärgetega seotud kanded kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!


Alghind: 166 000 euro(t).

Omanik: Green City Arhitektuur OÜ (registrikood: 11197879) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=57171 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.12.2020 12:00 oksjonil ID57171 osalemise eest. Kinnisvara: Kopli tee 4, 6, 8, L3, 7, 9, 11, 13, 15 ja 3, Saue vald, Harju maak“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.12.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.11.2020 kell 12:00 ja lõpeb 01.12.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.12.2020 kell 14:00 ja lõpeb 08.12.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Margus Toiger, telefon 502 2811, e-post margus.toiger@pindi.ee

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 022/2018/7723
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1677732

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse