MAJA LOKUTAL "MEIERI"
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

MAJA LOKUTAL "MEIERI"

Hetkehind: 32 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 56188
alghind oksjonil: 32 500 €
tagatisraha: 3 250 €
aega lõpuni: 1 p, 7 tundi, 13 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 09.10.2020 kl 11:00
registreerimise lõpp: 23.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 26.10.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 30.10.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 23.10.2020 kl 16:00
linn / vald: Türi vald Lokuta küla
aadress: Meieri // Järva maakond, Türi vald, Lokuta küla, Meieri
katastritunnus: 83601:002:0002
reg. osa nr: 1567036

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU NR.1567036(HR andmetel kuulub kinnistu koosseisu elamu ja laut) katastritunnus 83601:002:0002 asuk Meieri , Lokuta k , Türi vald JÄRVAMAA ÜLDPINNAGA 2346 ruutmeetrit

Kinnistusraamatu III jaos kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 1.09.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.09.2017.

Kinnistusraamatu IV jaos kande 1 all sisse kantud Hüpoteek summas 40 900,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.03.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.03.2016 ning samale järjekohale on sisse kantud hüpoteek on koormatud pandiga FC Kolmanda Emissiooni Tagatisagent OÜ (registrikood 14706985) kasuks. Vastavalt pantija ja pandipidaja 30.03.2016 avalduse punktist 2.2. tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. Sisse kantud 30.03.2016. 23.09.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 21.10.2019.

Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge ning hüpoteegid kuuluvad kustutamisele.


Alghind: 32 500 euro(t).

Omanik: LATOM OÜ (registrikood: 12636231) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56188 ning tasuda tagatisraha 3 250 eurot Virge Välb, kohtutäitur arveldusarvele nr EE211010010124043017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2020 16:00 oksjonil ID56188 osalemise eest. Kinnisvara: Meieri // Järva maakond, Türi vald, Lokuta küla, Meieri, Türi vald“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.10.2020 kell 11:00 ja lõpeb 23.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.10.2020 kell 11:00 ja lõpeb 30.10.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 120/2017/636, 120/2017/637
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1660116

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse