Jõgeva vallas, Saduküla ridaelamus kaks kahekorruselist omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut (sektsiooni) ja 2 kuuri.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Jõgeva vallas, Saduküla ridaelamus kaks kahekorruselist omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut (sektsiooni) ja 2 kuuri.

Hetkehind: 8 900 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54593
alghind oksjonil: 8 900 €
tagatisraha: 890 €
aega alguseni: 6 p, 18 tundi, 10 minutit
registreerimise algus: 22.07.2020 kl 13:30
registreerimise lõpp: 14.08.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 14.08.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 25.08.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 14.08.2020 kl 10:00
linn / vald: Jõgeva vald
aadress: Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Karjamõisa tee 6/8
katastritunnus: 61101:002:0136
reg. osa nr: 2929835

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu Jõgeva vald, Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // 6/8, 3385m2, registriosa nr 2929835. Katastriüksus 61101:002:0136.
Müüdaval kinnistul asub kaks kahekorruselist omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut (sektsiooni) ja 2 kuuri.
Mõlemas ridaelamu sektsioonis on 3 tuba, köök, WC ja vannituba, ahiküte.

Registriosa III jaos on:
kande nr 1 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019) kasuks. 16.08.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.08.2018;
kande nr 2 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 19.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.02.2019.

Registriosa IV jaos on hüpoteek summas 16 800,00 eurot AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.07.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2018.

Eduka enampakkumise korral kustutatakse hüpoteek ja mõlemad keelumärked.


Alghind: 8 900 euro(t).

Omanik: Maia Sild (isikukood 45105242736) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54593 ning tasuda tagatisraha 890 eurot Ivi Kalmet arveldusarvele nr EE501010010124155015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2020 10:00 oksjonil ID54593 osalemise eest. Kinnisvara: Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduk“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.07.2020 kell 13:30 ja lõpeb 14.08.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2020 kell 12:00 ja lõpeb 25.08.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda müüdaval kinnistul.
Menetluse nr: 047/2019/202
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kadri Kruus
Telefon: 7721252
E-post: kadri.kruus@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1632660

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.